”Det är lättare att tänka utanför boxen, när man redan är utanför boxen”. En fenomenologisk studie om transpersoners strategier till sexuell hälsa.

DSpace Repository

”Det är lättare att tänka utanför boxen, när man redan är utanför boxen”. En fenomenologisk studie om transpersoners strategier till sexuell hälsa.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title ”Det är lättare att tänka utanför boxen, när man redan är utanför boxen”. En fenomenologisk studie om transpersoners strategier till sexuell hälsa.
Author Björklund, Frida
Date 2020
English abstract
This study has a phenomenological approach and examines transgender peoples’ prospects, strategies and approaches to handle gender incongruence and gender dysphoria, and their ability to experience sexual desire and sexual health in the process of social and medical transition. The study employs an action research methodology and aims to explore coping strategies in a sex positive sample. The work is based on teen self-reports, comprising seven interviews and three written texts. All participants reported significantly higher body dysphoria and social dysphoria both during the coming out process and while waiting for assessment and medical transitioning. It was found that acknowledging oneself and one’s transgender identity, as well as access to medical treatment, was vital for sexual health. To cope with gender dysphoria and social dysphoria the participants used masturbation and fantasy to get to know their new body, experience sexual desire and encourage body acceptance. Masturbation helped participants discover new erogenous zones, communicate bodily boundaries, and establish likes and dislikes with partners. Fantasizing about body congruence also had a positive effect in relation to one's own sexuality and sexuality with partners. Furthermore, the findings suggest that trans-identity gives rise to verbal communication about sexuality, desire and boundaries with partners, which encouraged an acceptance of sexuality. Several informants expressed a sense of freedom from breaking norms and that they were more sexually satisfied in their new identity and sexual practices. Lastly, the study revealed that cis-gender people also are struggling to find their place in the gender roles and cultural norms of sexuality, and that the main difference between this group and transgender people is that the former may be more aware of these roles and norms. Therefore, the findings of this study can provide valuable insights for both trans and cis-gender people to achieve sexual health.
Swedish abstract
Denna studie har en fenomenologisk ingång och undersöker transpersoners förutsättningar, strategier och förhållningssätt för att uppnå sexuell hälsa, samt hur de använt dessa för att hantera könsinkongruens och könsdysfori, genom olika faser av social och medicinsk transition. Studien placerar sig inom aktionsforskning och undersöker handlingsstrategier i en grupp transpersoner som trivs med sin sexualitet. Studien bygger på 10 informanters deltagande, varav sju intervjuer och tre texter. Alla informanter upplevde ökad kroppsdysfori och social dysfori under varseblivandet av könsidentiteten och i väntan på utredning och behandling. I resultatet framkom det att acceptera den egna identiteten, att bli respekterad utifrån denna samt få önskad medicinsk behandling var avgörande för sexuell hälsa. Onani och fantasi hjälpte flera informanter att lära känna den nya kroppen och uppnå kroppsacceptans samt hantera könsdysfori och social dysfori. Onani hjälpte informanterna att hitta nya erogena zoner och integrera fler delar av kroppen i sin sexualitet. Att fantisera om kroppskongruens hade också en positiv effekt i relation till egen sexualitet och sexualitet med partner. Vidare så ger transidentitet anledning till verbal kommunikation om sexualitet, lust och gränser med partner, vilket gynnade njutning. Fler informanter uttryckte en frihetskänsla av att bryta normer och att de var mer sexuellt nöjda i deras nya identitet och sexuella praktiker. Slutligen diskuteras att cis-personer också anstränger sig för att passa in i kulturens genusnormer och sexuella normer, och att den största skillnaden mellan trans- och cis-personer, kan vara att transpersoner har en medvetenhet om denna möda. Således kan de handlingsstrategier som denna studie inringat vara värdefulla för transpersoner såväl som cis-personer för att uppnå sexuell hälsa.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject action research
cooping strategies
empowerment
phenomenology
sexual desire
sexual health
transgender
Handle http://hdl.handle.net/2043/31372 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics