Evidensbaserad vård - att använda vetenskaplig kunskap i det dagliga vårdarbetet

DSpace Repository

Evidensbaserad vård - att använda vetenskaplig kunskap i det dagliga vårdarbetet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Evidensbaserad vård - att använda vetenskaplig kunskap i det dagliga vårdarbetet
Author Bahtsevani, Christel ; Willman, Ania ; Rohlin, Madeleine ; Levi, Ragnar
Date 2006
Swedish abstract
En av de största utmaningarna just nu är att åstadkomma en evidensbaserad vård i det dagliga vårdarbetet. I princip handlar denna utmaning om att hantera en stor mäng föränderlig information, främst vetenskaplig sådan, och att systematiskt tillämpa den i det dagliga arbetet. Denna artikel avser dels att tydliggöra innebörden av begreppet evidensbaserad vård, dels att visa på möjliga vägar att åstadkomma en evidensbaserad vård.
Publisher Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Host/Issue Omvårdnadsmagasinet;5
ISSN 1652-0858
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Caring sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/3144 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics