Att arbeta interkulturellt i samhällskunskapsundervisningen

DSpace Repository

Att arbeta interkulturellt i samhällskunskapsundervisningen

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta interkulturellt i samhällskunskapsundervisningen
Author Gad Elhak, Aseel ; Hussein, Sara
Date 2019
Swedish abstract
Vi lever i ett samhälle där förändringar sker ständigt. Om vi blickar tillbaka så kan vi se en skillnad på hur samhället såg ut innan invandringen. Idag lever vi i ett mångkulturellt och multietniskt samhälle. Förutom samhällets förändringar så sker det även förändringar i skolan. Målet med kunskapsöversikten är att granska forskning kring ett interkulturellt förhållningssätt i samhällskunskapsundervisningen. Syftet är även att förmedla information om interkulturellt förhållningssätt i samhällskunskap och hur den kan tillämpas i undervisningen till pedagoger samt lärarstudenter. I kunskapsöversikten redovisas resultaten av forskningen som visar hur viktigt det är att läraren har ett interkulturellt ledarskap dessutom vad för nytta eleverna får när det interkulturella förhållningssättet tillämpas i samhällsundervisningen. Eleverna får dels en utvecklad förmåga att hantera kulturella skillnader och lära sig att fungera i ett demokratiskt samhälle. För att läraren ska lyckas med det interkulturella förhållningssättet krävs det att hen engagerar sig i utbyte med elevers erfarenheter och ta initiativ att arbeta interkulturellt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kulturmöten, samhällskunskapsundervisning, samhällskunskapsdidaktik, mångkulturalism, mångkulturell skola. interkulturellt lärande, Interkulturellt förhållningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/31502 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics