”Jag skulle ändå vilja gå kvar, det är mycket roligare” - En studie om varför elever väljer att stanna eller sluta på fritids och vad de gör istället

DSpace Repository

”Jag skulle ändå vilja gå kvar, det är mycket roligare” - En studie om varför elever väljer att stanna eller sluta på fritids och vad de gör istället

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Jag skulle ändå vilja gå kvar, det är mycket roligare” - En studie om varför elever väljer att stanna eller sluta på fritids och vad de gör istället
Author Lindsjö, Nikolina ; Cronberg, Saga
Date 2020
Swedish abstract
Elever i årskurs 4-6 slutar på fritidshemmen och vi vet inte riktigt varför eller vad de gör istället. Syfte med denna studie är att förstå vad som ligger bakom årskurs 4–6 elevers val att antingen stanna eller lämna fritids. Syftet är vidare att ta reda på vad eleverna gör på sin fritid. Frågeställningarna som vår studie utgår ifrån är följande: “Varför väljer vissa elever att sluta och andra att stanna kvar i fritidshemsverksamheten?” och “Vad gör eleverna i årskurs 4-6 efter skolan?” och “Erbjuder fritidshemsverksamheten en meningsfull fritid för elever i årskurs 4-6 enligt eleverna?”. Studien bygger på en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning med 87 elever och en kvalitativ studie i form av en gruppintervju med 4 elever, alla från samma skola i årskurs 4-6. Med hjälp av begreppen meningsfull fritid, meningsfullhet utifrån teorin KASAM och Haglunds fyra sätt att se på fritid har vi analyserat vår empiri. I intervjuerna framkom att elevernas fritidshem låg på en annan skola vilket var en viktig orsak till varför många elever slutat. Vår studie visade att en betydande del av eleverna ansåg att fritidsverksamheten var tråkig och att det var viktigt om kompisarna gick där. Vi kunde se kopplingar mellan att elever tyckte att fritidshemmet var tråkigt och dess brist på erbjudande av meningsfulla aktiviteter. Många elever hade fler än en organiserad fritidsaktivitet i veckan och det skulle kunna vara en anledning till att eleverna behövde tiden mellan skolan och aktiviteten till rekreation. Under rekreationstiden ägnade sig eleverna åt att äta mellanmål, göra läxor och olika skärmbaserade aktiviteter. Somliga elever upplevde fritidshemmets aktiviteter som meningsfulla då de varje dag erbjöd aktiviteter som eleverna tyckte om, till exempel TV- och datorspel. Det framkom även att de aktiviteter som eleverna upplever som meningsfulla var sådana där eleverna fick vara med och bestämma, känna sig delaktiga från början till slut och där de fick social uppskattning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barns fritid, barns perspektiv, fritidshem årskurs 4-6, meningsfull fritid, meningsfullt fritidshem, slutar på fritidshemmet
Handle http://hdl.handle.net/2043/31511 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics