Samarbete över gränserna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samarbete över gränserna
Author Norling, Sanna
Date 2006
English abstract
The purpose of this essay is to examine in which way it is possible to work between practical and theoretical courses. I have chosen to concentrate on history and home economics. The questions at issue are: In which way is a cooperation between history and home economics possible? Can you find support for this kind of cooperation in teaching aids and the syllabus? Is a cooperation like this important? If it is important -why? Does home economics have a historical perspective? I have used interviews, different kinds of analysis and various literatures to achieve my goals. My theoretical frames are about interdisciplinary work methods and historical perspectives. All together the results of my research points toward the fact that the reality in school and the syllabus doesn’t match up. There are plenty of arguments indicating that collaboration is important, but to achieve an interdisciplinary work method that works smoothly and that is frequently used the school has to stand for the right conditions.
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att undersöka på vilket sätt det är möjligt att arbeta över de gamla gränserna mellan teoretiska och praktiska ämnen. Jag har valt att inrikta mig på Historia och Hem- och konsumentkunskap. Frågeställningarna som ligger som grund för arbetet är: På vilka sätt är ett samarbete mellan historia och hemkunskap möjligt? Finns det stöd i kursplaner och läroböcker för ett sådant samarbete? Är det viktigt att samarbeta över gränserna på detta sätt? Om det är viktigt, varför i så fall? Har hem- och konsumentkunskap i sig ett historiskt perspektiv? För att uppnå mitt syfte har jag använt mig av intervjuer, skriftliga källor och analyser av kursplaner och läromedel. Mina teoretiska ramar handlar om ämnesövergripande arbetssätt och historiskt perspektiv. Sammanfattningsvis pekar resultaten av mina undersökningar på att verkligheten i skolorna och styrdokumenten går isär. Det finns många argument för varför ett samarbete är viktigt men för att kunna uppnå ett ämnesövergripande arbetssätt som fungerar smidigt och är regelbundet återkommande måste skolan stå för de rätta förutsättningarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Ämnesövergripande arbete
interdisciplinary work
historiskt perspektiv
historical perspective.
Handle http://hdl.handle.net/2043/3152 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics