Det är tufft att rida- kostens betydelse för ryttare på olika nivåer

DSpace Repository

Det är tufft att rida- kostens betydelse för ryttare på olika nivåer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det är tufft att rida- kostens betydelse för ryttare på olika nivåer
Author Kårhammer, Stina
Date 2006-11-14
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att försöka ta reda på vad ryttare som befinner sig på olika nivåer har för kostvanor och hur väsentligt de anser det vara med kostmedvetenhet i samband med ridning. Forskning kring själva hästen och dess foderbehov finns i mängder medan forskning kring ryttaren är nästintill obefintlig. Frågeställningen som ledde studien framåt var; Vilken är betydelsen av kost och kostvanor hos ryttare som befinner sig på olika nivåer i sin utövning? För att söka svar på frågeställningen användes en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Åtta ryttare från fyra olika kategorier beroende på vilken nivå de befann sig i sin utövning intervjuades. Kategorierna för de olika nivåerna var, enkel motionär, avancerad motionär, elit samt professionell. För att kunna utföra en samhällsvetenskaplig analys om ryttarna och betydelsen av deras kostvanor valde jag att använda mig av Bourdieu och hans begrepp habitus, kapital och fält. De flesta ryttare ansåg att kostvanor har stor betydelse för ridning. Trots denna medvetenhet var det flera av dem som på ett eller annat sätt slarvade med kosten. Det kunde ha med allt ifrån tidsbrist, lathet, bekvämlighet till attityden att det faktiskt är hästen som utgör den största fysiska prestationen att göra. Vilken nivå de befann sig på i sitt utövande visade sig inte spela någon större roll på kostens betydelse. Att det saknas forskning kring ämnet beror enligt samtliga ryttare på att ridsporten ännu inte tagits på allvar, ridning ses inte som en fysiskt krävande sport.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kostvanor
Kost
Ridsport
Ridning
Habitus
Kapital
Handle http://hdl.handle.net/2043/3154 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics