Digitala verktyg i svenskämnet - språkutvecklande eller ej?

DSpace Repository

Digitala verktyg i svenskämnet - språkutvecklande eller ej?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Snive, Julia
dc.date.accessioned 2020-05-20T08:55:57Z
dc.date.available 2020-05-20T08:55:57Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/31560
dc.description Syftet med min undersökning är att skapa förståelse för hur lärare som jobbar i årskurs f-3 använder sig av digitala verktyg i svenskämnet. Mitt fokus har varit hur lärare upplever att digitala verktyg kan främja elevers språkutveckling. Mina forskningsfrågor är följande: Hur använder sig lärare av digitala verktyg i svenskämnet? Hur upplever lärare att digitala verktyg påverkar elevers språkutveckling? Vilka digitala verktyg är synliga i svenskundervisningen? För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av två olika metoder. Dels har jag använt mig av en kvalitativ forskningsmetod genom att ha intervjuat fyra lärare i ämnet, dels en kvantitativ forskningsmetod där jag analyserat lärarstudenters observationsmaterial. Det sistnämna är en del av ett pågående forskningsprojekt lett av Eva Wennås Brante. Syftet med det projektet är att undersöka förekomsten av digitala verktyg i svenskundervisning på lågstadiet, samt med vilket fokus digitala verktyg används. I min studie har jag använt begrepp från det sociokulturella och det behavioristiska perspektivet för lärande vid analys av data. Jag presenterar nationell och internationell tidigare forskning om digitala verktyg i språkutveckling. Resultatet av min undersökning visar att de allra flesta lärare dagligen använder sig av digitala verktyg i undervisning och att eleverna själva gör det flera gånger i veckan. Lärare kopplar sin dator till en projektor eller smartboard för att fånga elevers uppmärksamhet och för ett gemensamt lärande, medan elever använder datorer eller datorplattor främst som ett verktyg för skrivande. Det här framgår både i intervjuer och analys av observationer. Lärare ser positivt på digitala verktyg för att främja elevers språkutveckling, eftersom det bidrar till en variation i undervisningen vilket de menar ökar elevers motivation. en_US
dc.format.extent 54 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Digitala verktyg en_US
dc.subject Digital kompetens en_US
dc.subject Språkutveckling en_US
dc.subject Skriv- och läsutveckling en_US
dc.subject Motivation en_US
dc.subject Stöttning en_US
dc.subject Svenskundervisning en_US
dc.title Digitala verktyg i svenskämnet - språkutvecklande eller ej? en_US
dc.title.alternative Digital tools in the Swedish subject – tools for language development or not? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Godhe, Anna-Lena
dc.contributor.supervisor Wennås Brante, Eva
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. F-3
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics