Några elevers uppfattningar om hjärnsmarthet i skolan

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Några elevers uppfattningar om hjärnsmarthet i skolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bange, Lina
dc.contributor.author Östh, Lotta
dc.date.accessioned 2020-06-05T06:14:16Z
dc.date.available 2020-06-05T06:14:16Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/31610
dc.description Med vår studie vill vi lyfta fram elevperspektivet på hjärnsmarthet i skolan. Genom kvalitativa intervjuer med 5 elever på mellanstadiet på en skola med profileringen hjärnsmart skola vill vi belysa hur hjärnsmarthet i skolan kan uppfattas av elever. Tidigare forskning fokuserar mycket på hur hjärnan fungerar och hur man tar in kunskap på bästa sätt. I den tidigare forskningen anser vi dock att elevperspektivet glöms bort, det vill säga hur eleverna egentligen uppfattar hjärnsmarthet i skolan. Vi tror att genom att ha med elevperspektivet när man skapar en hjärnsmart skola eller en annan profilering tror vi att man kan skapa ett ännu bättre lärande.Därför är vår förhoppning att vår studie kan bidra med ett kunskapsbidrag inför utformandet av såväl nya skolor med profileringen hjärnsmart,som för andra skolor och förskolor som är intresserade av att skapa en lärmiljö med fokus på hjärnsmarthet.Vår förhoppning är också att vår studie kan bidra till ökade kunskaper om hur elever kan uppfatta att en skola med hjärnsmart profilering kan främja deras inlärning. Vi hoppas också att vår studie kan väcka tankar och ge inspiration för hur man som specialpedagog kan arbeta i en skola med profileringen hjärnsmart. Syftet med vår studie är att ur ett fenomenografiskt perspektiv undersöka några elever på mellanstadiets uppfattningar om hjärnsmarthet i skolan. Detta vill undersöka på en skola med profileringen hjärnsmart skola. Studiens syfte är också att bidra med ökade kunskaper om hur några elever på en skola med hjärnsmart profilering uppfattar att profileringen främjar deras inlärning. I vår studie har vi använt oss av den fenomenografiska forskningsansatsen som stöd för att genomföra vår undersökning och för att sedan analysera vårt resultat.I vårt resultat finner vi att informanterna inte riktigt skiljer en hjärnsmart skola från en hjärnsmart undervisning. Dock när de berättar hur de själva skulle skapa en hjärnsmart undervisning blir det tydligt att de pratar om just den konkreta undervisningen. När det gäller hjärnsmarthet i skolan tar eleverna fasta på att undervisningen ska vara varierad och tydlig i form av att läraren förklarar igen tills alla förstår. Den fysiska lärmiljön är också annorlunda i en hjärnsmart skola. Exempelvis finns det skolbänkcyklar, många grupprum, ståbord, samt andra hjälpmedel som ljuddämpare.I vår studie är det vissa saker som eleverna inte nämner som enligt forskare är hjärnsmarthet i skolan (exempelvis rörelsepauser, repetition och minnesträning). Resultatet visar också att fyra av eleverna tycker att gå på en skola med hjärnsmart profilering främjar inlärning, genom att t.ex.att läraren förklarar på olika sätt. En elev anser att det inte är någon skillnad från vanlig skola. en_US
dc.format.extent 48 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Fenomenografi en_US
dc.subject Hjärnsmarthet en_US
dc.subject Neurokognitivt lärande en_US
dc.subject Profilering en_US
dc.title Några elevers uppfattningar om hjärnsmarthet i skolan en_US
dc.title.alternative Some students' perceptions of brainbased learning in school en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Jedemark, Marie
dc.contributor.supervisor Jobér, Anna
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics