Gruppdiskussioner i matematik på gymnasiet

DSpace Repository

Gruppdiskussioner i matematik på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Gruppdiskussioner i matematik på gymnasiet
Author Johansson, Ove ; Sjunnesson, Jonas
Date 2006
Swedish abstract
Arbetet behandlar gruppdiskussioner i matematik. Kort kan metoden med gruppdiskussioner beskrivas så här: Eleverna delas in i grupper om tre där grupperna är heterogena vad det gäller elevernas kunskapsnivå. Eleverna får sedan lösa ett antal (varje gruppdiskussion består av 5-6 problem) problem tillsammans och de har fått tydliga instruktioner att inte gå vidare innan alla i gruppen förstått. Uppgiften avslutas i regel med en redovisning där olika gruppers lösningar jämförs och diskuteras. Enligt vad matematikdelegationen kommit fram till under den tid den arbetat, existerar denna typ av arbetsform i väldigt liten utsträckning i den svenska gymnasieskolan. Vi har arbetat med denna metod i våra klasser under några år och märkt att eleverna i liten utsträckning gjort detta tidigare. Eleverna har uppskattat gruppdiskussionerna väldigt mycket och uttalat att de tycker att de lär sig mycket när de får diskutera och lösa problem tillsammans. Vi tror att eleverna med våra gruppdiskussioner kan få en djupare begreppsförståelse, en chans att utveckla sitt matematiska tänkande och en möjlighet att även utveckla sitt matematiska språk.
Language swe (iso)
Subject gruppdiskussioner
gymnasieskolan
Humanities/Social Sciences
Note Stipendiater 2004.
Handle http://hdl.handle.net/2043/3174 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics