Det tjuter i öronen - En diskursanalys av dokumentet #pressat läge

DSpace Repository

Det tjuter i öronen - En diskursanalys av dokumentet #pressat läge

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det tjuter i öronen - En diskursanalys av dokumentet #pressat läge
Author Lundgren, Maja ; Juell Henriksen, Josefin
Date 2020
Swedish abstract
Denna studie är en diskursanalys av förskollärares berättelser om situationen i förskolan i dokumentet #pressat läge. Studien har utgått från en diskursanalystisk ansats utifrån Foucaults teorier, där syftet var att undersöka förskollärares subjektspositioner som framställs i materialet. I enlighet med den diskursanalytiska ansatsen har studiens metod varit en närläsning av dokumentet. Undersökningen visar att de mest förekommande diskurserna som framkommer i #pressat läge är diskursen om negativ stress samt diskursen om lojalitet. Inom diskurserna blir subjektspositionerna: den som verksamheten lutar sig mot, den stressade, den ensamma och otillräckliga, den oroade, den sjuka samt den uppoffrande, den utnyttjade, den skuldbelagda och den beskyddande möjliggjorda.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Diskurs
Diskursanalys
Diskursiv kamp
Förskollärare
Lojalitet
Subjektspositioner
Stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/31782 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics