Specialpedagogiska insatser i förskolan

DSpace Repository

Specialpedagogiska insatser i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Specialpedagogiska insatser i förskolan
Author Reventa, Mihaela
Date 2020
Swedish abstract
Studiens resultat ger inblick i hur specialpedagogiska insatser organiseras på förskolan, enligt förskoleledningen, samt vilken funktion de har. Studien bidrar även med kunskap om hur förskolan kan använda sig av specialpedagogisk kunskap i den allmänna pedagogiken. Det kan vara relevant för mitt framtida yrke att få en djupare förståelse i hur förskolor arbetar med specialpedagogiska insatser men även vilka förutsättningar som ges till detta arbete.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barn i behov av särskilt stöd, förskoleledningens uppdrag, specialpedagogiska insatser
Handle http://hdl.handle.net/2043/31790 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics