Öppen på jobbet -attityder hos unga bi- och homosexuella, gällade deras uppfattningar om att vara öppen med sin sexuella läggning inom olika yrken

DSpace Repository

Öppen på jobbet -attityder hos unga bi- och homosexuella, gällade deras uppfattningar om att vara öppen med sin sexuella läggning inom olika yrken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Öppen på jobbet -attityder hos unga bi- och homosexuella, gällade deras uppfattningar om att vara öppen med sin sexuella läggning inom olika yrken
Author Lokrantz, Karin
Date 2006
Swedish abstract
Abstract Syftet har varit att studera attityder hos bi- och homosexuella ungdomar, gällande deras uppfattningar om att vara öppen med sin sexuella läggning inom olika yrken. De metoder som används har varit en enkätundersökning, som besvarats av bi- och homosexuella ungdomar i åldern 15-20 år och litteraturstudier. Resultatet visar tydligt att ungdomarna tror att det finns yrken som det är enklare respektive svårare att vara öppen med sin läggning inom. Det är olika yrken som upplevs vara svårare respektive enklare beroende på om man är kvinna eller man. Bland de yrken som förkom mest som enklare att vara öppen inom som bisexuell kvinna eller lesbisk var inom mansdominerade yrken som snickare och inom industri. Både killar och tjejer i undersökningen var överens om att det yrke som var enklast för bisexuella män och bögar att vara öppna inom var frisör. De yrken som ansågs svåra att vara öppen inom skilde sig inte så mycket åt mellan könen, t.ex. att arbeta som lärare och inom kyrkan. Ungdomarna i undersökningen menade att det var viktigare att studie- och yrkesvägledare hade kunskap om HBT-frågor i allmänhet, snarare än om bi- och homosexuellas situation i arbetslivet i synnerhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesvägledning
arbetsliv
bisexualitet
homosexualitet
attityder
ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/3185 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics