Gruppvägledning i årskurs 9

DSpace Repository

Gruppvägledning i årskurs 9

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gruppvägledning i årskurs 9
Author Levin, Annelie ; Forsmark, Camilla
Date 2006
Swedish abstract
Vårt examensarbete bygger på en gruppvägledningsomgång som vi genomförde hösten 2005 med en grupp av sex elever som då gick i nionde klass och var på väg att välja till gymnasiet. Syftet med examensarbetet var att undersöka om gruppvägledningen hjälpte eleverna inför gymnasievalet. Med detta avsåg vi att titta på om deras kunskap om sig själva och säkerheten inför deras val till gymnasiet hade ökat med hjälp av gruppvägledningen. Vi intervjuade även en grupp elever, som inte hade fått gruppvägledning (referensgruppen), för att kunna jämföra resultaten. Vi valde att slumpmässigt fråga ut klasskamrater till vår grupp som vi visste inte hade fått någon gruppvägledning i nian. I vår undersökning har vi använt oss av kvalitativ metod baserat på personliga intervjuer, där vi har intervjuat de sex elever som vi hade i vår gruppvägledning och sex andra elever som inte har fått någon gruppvägledning (referensgrupp). Vi ställde några separata frågor till gruppvägledningseleverna för att vi bl a skulle få veta om de upplevde att gruppvägledningen underlättade deras val och om deras kunskaper om yrken och utbildning hade ökat. Därefter hade vi mer allmänt riktade frågor som alla elever fick svara på. I resultatet framkommer det att flertalet av eleverna upplevde att gruppvägledningen hade något positivt inslag som de kunde ta med sig för att underlätta gymnasievalet. Denna undersökning har för oss varit ett mycket bra sätt att följa upp och utröna att gruppvägledning hjälper som metod. Det som även visade sig i resultatet med gruppvägledningseleverna var att de blev medvetna om att det var dags att välja till gymnasiet och att de var tvungna att ta tag i alla funderingar som de hade. Det har även visat sig eleverna påverkas av flera olika faktorer när de väljer gymnasieprogram, den största påverkansfaktorn i vår undersökning var öppet hus Ingen större märkbar skillnad, framkommer i resultatet, mellan de olika grupperna när det gäller deras nöjdhet med sina gymnasieval. Alla elever upplever att de har hamnat på rätt gymnasieprogram och att de även trivs med den skolan som de nu går på. De flesta eleverna anser även att de har fått tillräcklig information om gymnasievalet men att de saknar kopplingen till yrken och arbetslivet, vilket de anser har varit bristfälligt i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Gruppvägledning
Gymnasieval
Grupp
Handle http://hdl.handle.net/2043/3186 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics