Orsaker till studieavbrott på gymnasiet

DSpace Repository

Orsaker till studieavbrott på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Orsaker till studieavbrott på gymnasiet
Author Lundqvist, Majken
Date 2006-12-12
Swedish abstract
Bakgrundstudier och rapporter visar att en del av dagens gymnasieelever gör studieavbrott. Kommunala ungdomsuppföljningen reglerar via lag att ungdomar som inte läser på gymnaseium eller arbetar ska aktiveras. Skolverket rapporterar att de undersökningar de utfört visar en stor splittring hur kommunerna följer upp sina ungdomar. Orsaker till studieavbrott kan vara skoltrötthet, felval, bristande studievägledning och grundkunskaper. I den här uppsatsen genomförs en studie där jag analyserar orsakerna till varför Tjörnelever avbryter sina gymnasiestudier. Studiavbrotten genomfördes under kalenderåren 2005-2006. Studien genomförs som en enkätundersökning med strukturerade svar, samt några intervjuer för att få mer djup och bredd i svaren. Socialpsykologen George Meads interaktionerteori används som bakgrund till undersökningen eftersom hans teorier visar att människan är ett med sin sociala omgivning och interagerar med andra människor via både den verbala och icke verbala dialogen. Samt att människan är en formbar individ, beredd att förändra sitt och andra människors liv, I resultat och analys/diskussion visar studien att eleverna har gjort studieavbrott av olika orsaker men att skoltrötthet och felval och att skolarbetet var svårt var de faktorer som var avgörande inför studieavbrottet. Det har betydelse hur individerna i elevens sociala omgivning agerar. Eleverna behöver bli sedda och respekterade. Skolpersonal och främst studievägledare har en viktig uppgift att fylla för att eleverna ska trivas på sin gymnasieskola och fullfölja sin utbildning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Studiavbrott
Elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/3191 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics