"Det är ju många bäckar små" - En studie om vad som motiverar filmskapare att använda crowdfunding via Kickstarter och vad som motiverar backare till att bidra med finansiering

DSpace Repository

"Det är ju många bäckar små" - En studie om vad som motiverar filmskapare att använda crowdfunding via Kickstarter och vad som motiverar backare till att bidra med finansiering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Det är ju många bäckar små" - En studie om vad som motiverar filmskapare att använda crowdfunding via Kickstarter och vad som motiverar backare till att bidra med finansiering
Author Linderud, Alva ; Saalbach, Ina
Date 2020
English abstract
This study aims to examine what motivates creators to use crowdfunding via Kickstarter for their film projects. It also aims to get a better understanding as to why backers contribute financially to crowdfunding projects. The data for this paper is collected through four qualitative interviews with filmmakers and one interview with a production manager for Film i Skåne. Additionally a quantitative survey was conducted with people who had experience of backing projects financially. The interviews were created with a form of high structuring regarding the interview guide and a low standardization regarding the questionnaire. The collected data together with theory within the field, results in a discussion about creators, backers and what motivates them. The conclusion shows that neither creators nor backers are driven by one single motivation. The study reveals that creators are motivated to use crowdfunding to gain financing and to promote their projects, but also to involve the backers by getting input from them concerning the project. Another motivation that has been discovered is that creators may want to remain in control over their project. The study also discovered a connection between the creators’ experience within the film industry, and what motivates them. The study reveals that backers are motivated to contribute to crowdfunding projects by prosocial motives, the rewards that can be collected when donating and the credibility, quality and purpose of the project.
Swedish abstract
Studien syftar till att undersöka vad som motiverar kreatörer att använda crowdfunding via Kickstarter för sina filmprojekt. Studien syftar även till att få en bättre förståelse för varför backare bidrar med finansiering till crowdfundingprojekt. Datan för studien är insamlad genom fem kvalitativa intervjuer med hög strukturering gällande intervjuguiden men låg standardisering av frågeföljden. Fyra filmskapare och en produktionschef på Film i Skåne har intervjuats. En kvantitativ enkät har även distribuerats till människor med erfarenhet av att bidra med finansiering till crowdfundingprojekt. Den insamlade datan tillsammans med teori inom ämnet resulterar i en diskussion kring kreatörer, backare och motivationer, samt hur de relaterar till varandra. Slutsatsen visar att det inte går att peka på enbart en faktor som motiverar filmskapande kreatörer eller backare. Kreatörer motiveras av att finansiera sina projekt, marknadsföra dem men också av att involvera backarna genom att få konstruktiv feedback och att behålla kontroll över projektet. Det har även upptäckts ett samband mellan vilken erfarenhet kreatören har inom filmbranschen sedan tidigare och vad som motiverar dem. Studien uppmärksammar att backare motiveras av prosociala motiv, donationsbelöningar och ett projekts trovärdighet, kvalitet och syfte.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Motivation
Crowdfunding
Kickstarter
Kreatörer
Backare
Film
Alternativa finansieringsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/31929 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics