Europeisering av svensk invandringspolitik

DSpace Repository

Europeisering av svensk invandringspolitik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Europeisering av svensk invandringspolitik
Author Spång, Mikael
Date 2006
Swedish abstract
I fokus för denna studie av europeiseringen av svensk invandringspolicy och politik står det anpassningstryck som följer av framväxten av gemensam policy inom den Europeiska unionen (EU). Studien visar att i flera fall har svensk invandringspolicy transformerats som en konsekvens av gemensam policy inom EU, men att det inte motsvaras av en transformation av politiken i motsvarande grad, i varje fall inte när konfliktlinjerna mellan partier i riksdagen står i fokus för analysen av invandringspolitiken. De politiska förändringar som skett, exemplevis gällande policyprocesser, är inte specifika för invandringspolitiken utan rör förändringar till följd av EU-medlemskapet generellt.
Publisher Malmö Univeristy, International Migration and Ethnic Relations (IMER)
Host/Issue Current Themes in IMER Research;4
ISSN 1652-4616
ISBN 91-7104-070-6
Language swe (iso)
Subject europeisering
invandringspolitik
flyktingpolitik
EU
anpassningstryck
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Ethnicity
Handle http://hdl.handle.net/2043/3197 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics