Upplevelsen av att vara närstående till någon som erhåller palliativ vård

DSpace Repository

Upplevelsen av att vara närstående till någon som erhåller palliativ vård

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelsen av att vara närstående till någon som erhåller palliativ vård
Author Arvidsson, Li
Date 2020
English abstract
Background: Around 90.000 people dies in Sweden each year and approximately 80 % of them are in need of palliative care and many of them have a next of kin by their side. Palliative care is based on four corner stones; managing symptoms, teamwork, communication and relation and support to next of kin. There is a connection between how the patient and next of kin is feeling. Aim: The aim of this study is to explore the experience of being a next of kin of a person given palliative care. Method: A qualitative literature review was made to anayze ten scientific papers. Result: The result showed that next of kin to persons given palliative care wanted to be close to and involved in the care of the patient. Those who didn’t feel that they were given the opportunity to spend enough time with the patient had a longer and harder grieving process. The next of kin needed direct and honest information from the caregiver, a welcoming atmosphere, and different sorts of support both during the patient’s illness and after the death of the patient to be able to be near. Conclusion: To be a next of kin of someone given palliative care entails many challenges. It’s helpful for the next of kin in their grieving process to be involved in the care of the patient. The next of kin also has a desire to help the dying patient. To avoid that their experiences related to the care of a loved one being given palliative leads to illness regarding the next of kin, it’s essential that the caregiver assists them with support and care.
Swedish abstract
Bakgrund: Runt 90 000 människor dör i Sverige varje år och ungefär 80 % av dem är i behov av palliativ vård. Många av dem har närstående vid sin sida. Den palliativa vården utgår från fyra hörnstenar; symtomkontroll, samarbete, kommunikation och relation och stöd till närstående. Det finns ett samband mellan hur patienten och närstående mår. Syfte: Syftet med den här studien är att belysa upplevelsen av att vara närstående till någon som erhåller palliativ vård. Metod: En kvalitativ litteraturstudie av tio vetenskapliga artiklar utfördes. Resultat: Resultatet visade att närstående till personer som erhållit palliativ vård upplevde att de ville vara nära patienten och delaktiga i vården. De närstående som ansåg att de inte haft möjlighet att tillbringa tillräckligt med tid med patienten hade en svårare och mer utdragen sorgeprocess. Förutsättningar för att kunna vara nära var tydlig information från sjukvårdspersonal, en välkomnande atmosfär och olika former av stöd till den närstående både under patientens sjukdomsförlopp och efter dödsfallet. Konklusion: Att vara närstående till någon som får palliativ vård innebär många utmaningar. Närstående har behov av att göras delaktiga i vården av patienten för att många upplever det som hjälpsamt i sin sorgeprocess men framförallt för att de vill hjälpa den döende. För att undvika att närstående i framtiden drabbas av ohälsa eller sjukdom till följd av deras upplevelser i samband med att en närstående till dem vårdas palliativt krävs stödjande insatser och omsorg från vårdaren.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Information, Närstående, Palliativ vård, Perspektiv, Sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/31972 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics