Vägledningsrollen

DSpace Repository

Vägledningsrollen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vägledningsrollen
Author Lundén, Joel ; Sveningsson, Sören
Date 2006
Swedish abstract
Vår frågeställning för att se på vägledarnas yrkesroll baserar sig på vägledningsstrategi och vägledningsmetodik. Även sökande och elever ingick bland de intervjuade för att se det ur deras perspektiv. Metoden av kvalitativa intervjuer möjliggjorde för oss att kunna få svar på de frågor vi valt. Teorierna vi använt möjliggjorde för oss att kunna se resultaten ur intressanta perspektiv. Även den tidigare forskningen vi använt belyste våra resultat på ett intressant sätt. Det som var viktigt för vägledarna på arbetsförmedlingen var att skapa ram och struktur samt visa respekt för de sökande. Denna attityd delar även vägledarna på gymnasiet. Det som skiljer vägledarna åt är att det finns ett regelverk på arbetsförmedlingen som både backar upp men även begränsar vägledningen. Detta ser vi inte alls i samma utsträckning på gymnasiet. Däremot finns det ett missnöje hos vägledarna på gymnasiet som riktar sig mot tidspressen i vägledningen. Tidspressen resulterar i mer informationsinriktade samtal. När det gäller elever och sökanden så efterlyser de att vägledaren har förmågan att känna empati och visar respekt. Dessutom att de har gedigen kunskap och förmågan att överföra den på ett korrekt sätt. Eleven ser i slutänden ändå mer vikten av information medan respekt och bemötande från vägledaren prioriteras av arbetssökande. Elevens förväntningar på samtalen handlade om att få information och få hjälp med att utesluta alternativ. Arbetssökanden ville ha förståelse och acceptans samt perspektivvidgning. I de verksamheter vi undersökt präglas vägledningsstrategin av de mål vägledaren satt upp för samtalet. Vi kan se styrning från vägledarna i båda verksamheterna vi undersökt. Strategin stramas åt ju längre en arbetssökande är arbetslös. Denna åtstramning upplevs inte på gymnasiet, här lider snarare strategin av bristen på samarbete mellan syv-verksamheten och övrig verksamhet på skolan. Vi anser att vägledaren också leder riktningen i samtalet och att det är deras syn som präglar vägledningssituationen och därmed den vägledningsmetodik som används.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject vägledningsmetodik
vägledningsmetodi
vägledningsstrategi
Handle http://hdl.handle.net/2043/3199 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics