Slöjd, hantverkskunnande och motorik

DSpace Repository

Slöjd, hantverkskunnande och motorik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Slöjd, hantverkskunnande och motorik
Author Ginstrup, Sara
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka och analysera slöjdlärares föreställningar om undervisning med särskilt fokus på hantverkskunnande och finmotorik. Slöjdämnet har under sin existens haft skiftande kompetenser som lyfts fram och stått i fokus. Slöjdämnets kärna har dock hela tiden varit att de kompetenserna försökts uppnås genom undervisning i hantverkskunnande och hantverk. Hur beskriver slöjdlärare att de undervisar i hantverkskunnande? Vilka utmaningar möts de av? Hur ser slöjdlärarna på elevernas finmotorik i relation till att undervisningen i hantverkskunnande? Resultatet av studien visar på ett statistiskt samband mellan undervisningen i hantverkskunnande och elevernas motorik. Resultatet tyder på att det statistiska sambandet är starkast för elever med svårigheter att lära sig hantverkskunnande. Elevernas motoriska förmåga är därmed en av de faktorer som slöjdläraren behöver ta hänsyn till när de ska planera och bedriva sin undervisning. Slutsatserna ska betraktas ur ett slöjdlärarperspektiv, då de baseras slöjdlärares beskrivningar och uppfattningar av sin undervisning. Studien har genomförts med hjälp av en webenkät som besvarades av 33 slöjdlärare i ett urval av självselektion (Larsen 2018). I enkäten blandades kvantitativa och kvalitativa frågor för att potentiellt få djupare information. Sökord: finmotorik, hantverkskunnande, hur-kunskap, motorik, slöjd
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject slöjd
motorik
finmotorik
hur-kunskap
hantverkskunnande
Handle http://hdl.handle.net/2043/31993 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics