En skola för alla- inkludering eller exkludering?

DSpace Repository

En skola för alla- inkludering eller exkludering?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En skola för alla- inkludering eller exkludering?
Author Perlborn, Marie
Date 2020
English abstract
The aim of this study is to examine how three different schools within the same educational area receive and educate newly arrived students in order to visualize the contributing factors, and the obstacles, for a successful inclusion. Previous research on the subject indicates that there is a lot of difference between the schools in Sweden in terms of reception and inclusion of newly arrived students. The study was conducted from a qualitative perspective, with 4 semi-structured interviwes with representatives from 3 different schools within the same educational area. The theoretical starting point was the sociocultural-, relational- and intercultural perspective. The results of the study show that there is a lot of difference in how the schools work with inclusion of newly arrived students, in particular, the schools use different organizational models. As previous research shows, the study suggest that the best suited organizational model for successful inclusionwork is suseptible inclusion.
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur tre olika skolor inom samma utbildningsområde tar emot och utbildar nyanlända elever för att på så sätt synliggöra de bidragande faktorerna, och hindren, för ett lyckat inkluderingsarbete. Tidigare forskning i ämnet tyder på att det skiljer sig mycket åt mellan skolorna i Sverige vad gäller mottagning och inkludering av nyanlända elever. Studien gjordes ur ett kvalitativt perspektiv, med 4 semistrukturerade intervjuer med representanter från 3 olika skolor inom samma utbildningsområde. Den teoretiska utgångspunkten var det sociokulturella-, relationella- och interkulturella perspektivet. Resultatet av studien visar att det skiljer sig mycket åt vad gäller inkluderingsarbetet av nyanlända elever på de undersökta skolorna. Framförallt använder sig skolorna av olika organisationsmodeller. Precis som tidigare forskning visar, tyder studien på att den bäst lämpade organisationsmodellen för ett lyckat inkluderingsarbete är succesiv inslussning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject inclusion
Exclusion
Newly arrived students
Handle http://hdl.handle.net/2043/32003 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics