"Den dagen man slutar och inte vill lära sig..." En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares användning och lärande av IKT

DSpace Repository

"Den dagen man slutar och inte vill lära sig..." En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares användning och lärande av IKT

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Den dagen man slutar och inte vill lära sig..." En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares användning och lärande av IKT
Author Windt, Frida ; Sevandersson, Åsa
Date 2020
Swedish abstract
Världen förändras och digitalisering blir en större del av arbetslivet. För att klara av förändringarna mot ett mer digitaliserat samhälle och arbete behövs kompetenser inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). IKT innefattar bland annat SMS, telefonsamtal, mejl, chattfunktioner och sociala medier. Syftet med studien är att beskriva och förstå studie- och yrkesvägledares användning och lärande av IKT i arbetet med ungdomar som riskerar utanförskap. För att kunna möta syftet formulerades tre frågeställningar: hur används IKT av studie- och yrkesvägledare i arbetet med ungdomar som riskerar utanförskap, vilka möjligheter alternativt hinder finns det för studie- och yrkesvägledare att arbeta med IKT i arbetet med ungdomar som riskerar utanförskap och hur kan studie- och yrkesvägledares kompetensutveckling inom IKT beskrivas i förhållande till lärande och identitetsutveckling. En kvalitativ metod har använts för att genomföra intervjuer med sju studie- och yrkesvägledare vilka arbetar med ungdomar som riskerar utanförskap. Resultatet har analyserats utifrån Brown och Bimrose modell ”Learning and Identity Development at Work” med hjälp av de teoretiska begreppen: att utvecklas som person på arbetet, att utvecklas på specifika områden samt möjlighetsstrukturer på arbetsplatsen. Resultatet visar att det har blivit en ökad användning av IKT hos informanterna i och med Covid-19. Den ökade användningen varierar vilket gör att informanterna har utvecklats på olika sätt beroende på personlighet, organisationsstrukturen samt ålder.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject IKT
Lärande
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsidentitet
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/32039 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics