Vad förväntar sig elever av ämnet slöjd?

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Vad förväntar sig elever av ämnet slöjd?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad förväntar sig elever av ämnet slöjd?
Author Nielsen, Ida
Date 2020
Swedish abstract
Jag har undersökt elevers förväntningar på slöjdämnet och deras uppfattning om att dokumentera sitt arbete i slöjden. Jag har frågat elever vad deras förväntningar var på slöjdämnet, vad de tycker om att ha slöjd och deras uppfattningar om att dokumentera sin arbetsprocess, vilket de gör genom att skriva loggbok. Metoden jag använde mig av var kvalitativa intervjuer där jag intervjuade åtta stycken elever i årskurs 3 och 4. I min studie utgick jag från ett sociokulturellt perspektiv där utgångspunkten är att lärande sker i samspel med andra människor. Eleverna jag valde att intervjua gick i två olika klasser och kom från två olika skolor. Efter att analyserat materialet kom jag fram till att eleverna har en genomgående positiv uppfattning till slöjdämnet, men att dokumentationsdelen uppfattas som tråkig, jobbig och tidskrävande. Eleverna har förväntningar på att få tillverka saker i slöjden, traditionella slöjdföremål som deras syskon och äldre släktingar också tillverkat i slöjden. Ett par av eleverna nämner att slöjden är ett ämne där händerna används, till skillnad från engelska då hjärnan istället används. Således verkar det som att den traditionella bilden av praktisk kontra teoretisk kunskap lever kvar, där de är varandras motpoler, och den ena är högre ansedd än den andra.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/32054 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics