Design of a Smart Cart App for Automated Shopping in Supermarkets

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Design of a Smart Cart App for Automated Shopping in Supermarkets

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Design of a Smart Cart App for Automated Shopping in Supermarkets
Author Arvidsson, Aida ; Hassani, Lina
Date 2020
English abstract
In today's society, many things are becoming smarter, mostly with the help of the Internet of Things. Taking a look at smart shopping, several optional ways of shopping have been introduced in recent years to enhance and streamline shopping. Some of these are online shopping and self-services which include self-checkouts and handheld scanners. This has been a successful approach, which can be seen by the fact that one of the biggest grocery shopping chains in Sweden called ICA has 1.5 million customers in their loyalty program where around 30% of these use handheld scanners. These 30% bring about 60% of ICAs total revenue in some of their biggest stores. However, one of the major challenges with self-services is that they are very expensive, as a system for an average sized store in Sweden can cost around 1.5 million SEK, which makes it difficult for smaller stores to offer this service. A way of combating this could be to create a smartphone shopping application (Smart Cart app) with a user-centered design, which has a strong likelihood to lower the costs as well as save time. Previous research has shown attempts of similar technologies, however, some of these had limitations in the presentation of their design and user research. This study aims to explore the possibility of designing a Smart Cart application prototype with a user-centered approach based on Human-Computer Interaction (HCI) to extend upon previous proposals. User data, which has been analyzed to find key points in design, has been gathered by a questionnaire with 275 participants and interviews with 3 people. This data has been used together with information from a literature review in order to design the Smart Cart app prototype, which is a visualisation of the study results. The prototype is supported by an analysis which shows why it is important to involve users in the design process and what should be considered when doing so. The study also found a desire for such an app as, for instance, 51.7% of self-scanning customers would consider using it. In addition, results also support that when users accept and are familiar with certain functionalities in applications, they are more likely to adopt the application. The majority of the participants have a positive attitude towards applications in smart shopping and have similar desires of functions and appearance. Lastly, future research is needed on different aspects and point of views for further development of the Smart Cart application and other similar applications.
Swedish abstract
I dagens samhälle blir många saker smartare, främst med hjälp av Internet of Things. En överblick på smart shopping visar att flera alternativa sätt att shoppa på har introducerats under de senaste åren för att förbättra och effektivisera shopping. Några av dessa är online-shopping och självtjänster som inkluderar självutcheckningar och handhållna skannrar. Detta har varit ett framgångsrikt tillvägagångssätt, vilket kan ses av det faktum att en av de största dagligvaruhandelskedjorna i Sverige, ICA, har 1,5 miljoner kunder i sitt lojalitetsprogram där cirka 30% av dessa använder handhållna skannrar. Dessa 30% ger cirka 60% av ICAs totala intäkter i några av deras största butiker. En av de stora utmaningarna med självbetjäning är dock att de är mycket dyrt, då ett system för en genomsnittlig butik i Sverige kan kosta cirka 1,5 miljoner SEK. Detta gör det svårt för mindre butiker att erbjuda denna tjänst. Ett sätt att överkomma detta kan vara att skapa en applikation för smartphone-shopping (Smart Cart-app) med en användarcentrerad design, som med största sannolikhet sänker kostnader samt sparar tid. Tidigare forskning har visat försök på liknande teknologies, men vissa av dessa hade begränsningar i presentationen av sin design och användardata/användarforskning. Denna studie syftar till att undersöka möjligheten att utforma en Smart Cart-applikationsprototyp med en användarcentrerad design baserad på Human-Computer Interaction (HCI) för att utvidga på tidigare förslag. Användardata, som har analyserats för att hitta viktiga punkter och önskemål i design, har samlats in genom ett frågeformulär med 275 deltagare och intervjuer med 3 personer. Denna data har använts tillsammans med information från en litteraturöversikt för att utforma prototypen för Smart Cart-appen, som är en visualisering av studieresultaten. Prototypen stöds av en analys som visar varför det är viktigt att involvera användare i designprocessen och vad som bör beaktas när man gör detta. Studien fann också en begäran efter en sådan app, då exempelvis 51,7% av självscannande kunder skulle överväga att använda den. Dessutom stöder resultaten också det faktum att om användaren accepterar och har en bekantskap med vissa funktioner i applikationen, är de mer benägna till att ta an applikationen. Majoriteten av deltagarna har en positiv inställning till applikationer inom smart shopping och har liknande önskemål om funktioner och utseende. Slutligen behövs framtida forskning om olika aspekter och synpunkter för vidareutveckling av Smart Cart-applikationen och andra liknande applikationer
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject Human-Computer Interaction
Smart Cart
Smart Shopping
Smart Enviroments
Internet of Things
User-Centered Design
Handle http://hdl.handle.net/2043/32092 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics