Att gå mot strömmen. Varför flickor väljer mansdominerade gymnasieprogram

DSpace Repository

Att gå mot strömmen. Varför flickor väljer mansdominerade gymnasieprogram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att gå mot strömmen. Varför flickor väljer mansdominerade gymnasieprogram
Author Larsson, Kristina ; Sundvall, Camilla
Date 2006
Swedish abstract
Få flickor gör ett otraditionellt val och väljer ett mansdominerat gymnasieprogram. Vad är det då som får dessa flickor att gå mot strömmen? Syftet med vår studie är att förstå varför flickor söker till mansdominerade gymnasieprogram. Vårt syfte har brutits ned i fem frågeställningar rörande social bakgrund, signifikanta andra, valet till gymnasiet, gymnasieinformation och framtiden. I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod baserad på intervjuer med sju kvinnliga respondenter från årskurs ett på bygg-, el- och fordonsprogrammet. Vårt intryck är att det finns många betydande faktorer till varför flickor väljer ett mansdominerat gymnasieprogram. Vi menar att flickornas sociala bakgrund har påverkat dem i deras gymnasieval. Samtliga flickor har under någon period av sitt liv umgåtts med killkompisar och de har fått positiv respons ifrån omgivningen på sitt val av ett mansdominerat gymnasieprogram vilket har bidragit till deras otraditionella val. Flickornas intressen anser vi vara en annan viktig faktor men även att få en yrkesbehörighet och att efter gymnasiet direkt kunna gå till ett arbete, utan att behöva studera vidare, var av betydelse. Vad gäller upplevelsen av gymnasieinformationen så fann vi att den i vissa fall bidrog till att flickorna slutligen bestämde sig. Vår bild är att de är praktiskt lagda flickor med ett starkt självförtroende. De är positiva och optimistiska och ser många möjligheter som de också tar tillvara på. Flickornas goda självbild och starka själförtroende anser vi är en bidragande faktor till att de vågar gå emot strömmen och välja ett mansdominerat gymnasieprogram. Vi menar att för att kunna förstå flickornas karriärbeslut måste man ta hänsyn till hela deras livshistoria. Vi anser att flickorna har en bred handlingshorisont då de även har kunnat se de otraditionella gymnasievalen som möjliga alternativ. Slutligen anser vi att Syv har en viktig uppgift att bredda elevernas handlingshorisont så att fler elever kan gå emot strömmen och välja ett otraditionellt gymnasieprogram.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject mansdominerade gymnasieprogram
flickor
mönsterbrytare
självkännedom
Bourdieu
handlingshorisont
Handle http://hdl.handle.net/2043/3212 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics