Samverkan och kommunikation kring det gemensamma uppdraget

DSpace Repository

Samverkan och kommunikation kring det gemensamma uppdraget

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samverkan och kommunikation kring det gemensamma uppdraget
Author Svensson, Pierre ; Eriksson, Pontus
Date 2020
Swedish abstract
Examensarbets syfte är att undersöka hur kommunikation och samverkan kring det gemensamma uppdraget för skola och fritidshem uppfattas av de olika aktörerna i de båda verksamheterna. I examensarbetet undersöks även vilka eventuella möjligheter och hinder de olika aktörerna upplever kring sitt gemensamma uppdrag. För att besvara syftet och frågeställningarna gjordes totalt sex intervjuer med rektorer, fritidspedagoger och klasslärare. Med hjälp av begrepp från Pierre Bourdieus sociologiska teorier har vi analyserat resultatet från dessa intervjuer för att synliggöra hur kommunikation och samverkan kring det gemensamma uppdraget för skola och fritidshem uppfattas av de olika aktörerna inom de båda verksamheterna samt belysa de eventuella hinder och möjligheter de upplever i relation till detta. Resultatet och analysen av den insamlade empirin tyder på att kommunikation är en avgörande del för en fungerande samverkan mellan aktörer i de båda verksamheterna och att samverkan är en förutsättning för att arbeta för det gemensamma uppdraget, en helhet för elevernas lärande.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
kommunikation
samverkan
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/32147 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics