Digitalt och fysiskt? En studie om hur digitala kanaler kan kombineras med fysiska butiker inom möbelbranschen

DSpace Repository

Digitalt och fysiskt? En studie om hur digitala kanaler kan kombineras med fysiska butiker inom möbelbranschen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Digitalt och fysiskt? En studie om hur digitala kanaler kan kombineras med fysiska butiker inom möbelbranschen
Author Zejnilovic, Majda
Date 2020
English abstract
Within a few years e-commerce has grown, which leads to that technology has become a tool for companies to grow. This study examines how companies in the furniture industry associate and combine their digital channels with their physical channels and if they aim to use digital capabilities. The study also discusses how digitalization has affected the trade and what it will look like in the future. The survey was conducted using a qualitative method through interviews with six respondents. The result shows that a physical store is needed as a complement to the digital channels in order for companies to gain added value, both towards the customer, but also towards the company. Furthermore, the results also show that the respondents are not familiar with digital capabilities. The discussion explains how digital channels can be combined with physical stores, what it takes to thrive in the digital world and how the companies relate to digital capabilities.
Swedish abstract
I samband med att e-handeln på bara några få år ökat är teknologin ett verktyg för företag att växa. Följande studie undersöker därmed hur företag inom möbelbranschen knyter an sina digitala kanaler med fysiska butiker och ifall de använder sig av digital capabilities. Vidare diskuterar studien hur digitaliseringen påverkat handeln och hur det kommer att se ut framöver. Undersökningen är genomförd med en kvalitativ metod genom intervjuer med sex respondenter i kombination med en kvantitativ metod i form av en webbenkät. Resultatet visar att det i princip krävs en fysisk butik som ett komplement till de digitala kanalerna för att företagen ska få ett ökat värde, både gentemot kund men också gentemot företag. Vidare visar resultatet också att respondenterna inte är insatta i användningen av den nya teknologin i samband med digital capabilities. I diskussionen förklaras hur möbelföretag kan kombinera sina digitala kanaler med sina fysiska butiker, vad som krävs för att frodas i den digitala världen och hur företagen förhåller sig till digital capabilities.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Digital channels, digitalization, digital capabilities, physical channels, showrooms
Handle http://hdl.handle.net/2043/32224 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics