"Very much the same" - hur lärare arbetar med högpresterande elevers kunskapsutveckling i ämnet engelska.

DSpace Repository

"Very much the same" - hur lärare arbetar med högpresterande elevers kunskapsutveckling i ämnet engelska.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Very much the same" - hur lärare arbetar med högpresterande elevers kunskapsutveckling i ämnet engelska.
Author Albin, Sonny
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka på vilket sätt några lärare arbetar med de högpresterande eleverna i ämnet engelska så att de når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Till min hjälp har jag tre frågeställningar som handlar om hur man upptäcker högpresterande elever, vilka redskap och metoder lärarna använder för att skapa sig en bild över de högpresterande eleverna och vilka arbetsmetoder man använder för att utveckla varje individ. Jag har valt en kvalitativ metod där jag låtit intervjua fyra lärare. Jag har undersökt lärarnas uppfattningar vid det tillfället. Arbetets resultat går inte att generalisera utan ger endast en bild av lärarnas uppfattningar vid intervjutillfället. Jag har valt att använda mig av Self-Determination Theory, där jag utgår från inre och yttre motivation för att försöka tolka mitt material av det lärarna säger. Arbetet är även inspirerat av den proximala utvecklingszonen om lärande då den även hör ihop med motivation och utmaning. Resultatet av undersökningen visar att det råder en oenighet i hur man identifierar högpresterande elever, samt i hur man bör förhålla sig till kunskapskraven och dess mål. Undersökningen visar även att lärare använder samma material till alla elever och att man inte bjuder in eleverna till delaktighet i utformningen av undervisningen. Förvånande nog visade även undersökningen att om eleverna ville få vidare stimulans och utmaning var eleverna tvungna att efterfråga det själva.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject arbetsmetoder
engelska
högpresterande
motivation
stimulans
utmaning
Handle http://hdl.handle.net/2043/32225 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics