Den ökade utvecklingstaktens påverkan på yrkesrollen produktdesign och designprocessen

DSpace Repository

Den ökade utvecklingstaktens påverkan på yrkesrollen produktdesign och designprocessen

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den ökade utvecklingstaktens påverkan på yrkesrollen produktdesign och designprocessen
Author Carlsdotter, Matilda
Date 2020
Swedish abstract
Den ökade utvecklingstakten drivs av den digitala utvecklingen och medför att produkter allt snabbare kommer ersättas, utvecklas eller försvinna. I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat förändras förväntningar på produkter och erbjudanden. En följd kan vara förändrade krav på produktdesign, produktutveckling och designprocessen. Studien syftar till att genom design undersöka vilka förändrade krav den ökade utvecklingstakten och digitala utvecklingen innebär för yrkesrollen produktdesign. Undersökningen görs genom att utforska ett framtidsscenario för en specifik bransch, fordons- och transportbranschen. I studiens inledande del genomfördes en semistrukturerad intervju med en respondent från Volvo Cars. Intervjuns utfall och studiens teori visar att ett tvärdisciplinärt arbete i högre utsträckning leder till resultatrika lösningar. Vidare anses det fördelaktigt att framtidens kunder inkluderas i designprocessen. Av den anledningen inkluderas olika professioner och de yngre generationerna i studiens utformning av framtidsscenariot. Det framkommer att företag förväntas implementera tjänster i sina produkter, erbjuda koncept och kundanpassade erbjudanden. Studien visar att det behövs ökad satsning på innovation och kreativitet för att möta den ökade utvecklingstakten. Studiens slutkoncept illustrerar ett exempel när undersökningens identifierade krav tillämpas i en designprocess och produktutveckling. Resultatet pekar på att lösningsförslag kan gynnas av att flera kompetenser inkluderas i designprocessen med förutsättningen att de är tränade i kreativt tänkande och designmetoder. För yrkesrollen och för utbildningen i produktdesign innebär det att professionen bör tillhandahållas med nya och uppdaterade kompetenser. Detta för uppnå en resultatrik och effektiv designprocess som möter framtidens krav på produkter och erbjudanden.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/32238 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics