Samlingens betydande roll i förskolan - En studie om pedagogers uppfattningar av momentet samling

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Samlingens betydande roll i förskolan - En studie om pedagogers uppfattningar av momentet samling

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Karlsson, Charlotta
dc.contributor.author Jönsson Persson, Josefin
dc.date.accessioned 2020-06-29T19:34:02Z
dc.date.available 2020-06-29T19:34:02Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32262
dc.description Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers syn på samlingens syfte, innehåll och form, samt att studera deras syn på barns inflytande under samlingen. Vår studie har utgått från frågeställningarna: När beskriver pedagogerna att samlingen sker i förskolan? Hur beskriver pedagogerna samlingens form i förskolan? Vad beskriver pedagogerna att samlingen har för innehåll i förskolan? Varför beskriver pedagogerna att samlingen används i förskolan? Vårt arbete börjar med en inledning där vi lyfter fram olika uppfattningar av samlingen. Därefter går vi igenom den tidigare forskning vi kopplat till vårt syfte med studien, där vi uppmärksammar styrning, undervisning, struktur, delaktighet och inflytande som olika aspekter av samlingen som moment. Med utgångspunkt i de didaktiska frågorna presenteras sedan valda teoretiska perspektiv och analytiska begrepp. Vi går därefter vidare till att beskriva den kombinerade ansats vi valt att ta avstamp i. Vi presenterar en kvantitativ enkätstudie med en kvalitativ tolkning samt övriga metoder som vi använt oss av för att samla in material för studien. För majoriteten av våra respondenter ansågs samlingen ha en betydelsefull roll för verksamheten, där delaktighet, inflytande och undervisning beskrevs som centrala delar. Resultatet av studien visar att det finns en stor variation gällande syftet med samlingen i förskolan. Samlingens innehåll och form skapas till följd av samlingens syfte. På så sätt synliggör resultatet också hur de didaktiska frågorna verkar tillsammans och bildar en helhet. en_US
dc.format.extent 46 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Samling en_US
dc.subject Didaktik (när, hur, vad och varför) en_US
dc.subject Kommunikation en_US
dc.subject Interaktion en_US
dc.subject Undervisning en_US
dc.subject Förskola en_US
dc.title Samlingens betydande roll i förskolan - En studie om pedagogers uppfattningar av momentet samling en_US
dc.title.alternative The important role of circle time in preschool - A study on Teachers’ perceptions of the phenomenon circle time en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Ideland, Malin
dc.contributor.supervisor Lindgren, Therese
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics