Det osynliga barnet – En studie om förskollärares olika tankar om osynliga barn i förskolan

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Det osynliga barnet – En studie om förskollärares olika tankar om osynliga barn i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det osynliga barnet – En studie om förskollärares olika tankar om osynliga barn i förskolan
Author Gross, Emma ; Mirela, Trubljanin
Date 2020
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka om och i så fall vilken uppfattning förskollärare har på osynliga barn i förskolan och hur de i så fall arbetar för att synliggöra och inkludera dessa barn i verksamheten. Begreppen inkludering och delaktighet problematiseras, med fokus på de osynliga barnen. Hur arbetar förskollärare för att kunna inkludera dessa barn i förskolan? Resultatet visar att en god kännedom och förståelse hur man kan synliggöra och inkludera det osynliga barnet i verksamheten är en central del i yrkesrollen som förskollärare. För att kunna bemöta det osynliga barnet på ett respektfullt och främjande sätt men också för att få mer kunskap och förståelse. För att få svar på frågorna användes semistrukturerade intervjuer med fem verksamma förskollärare från två olika förskolor belägna i södra Sverige. Resultat visade att det osynliga barnet är i behov av bekräftelse, trygghet och uppmärksamhet. Resultatet visar också att en trygg anknytning är en huvudnyckel. Det ligger i förskollärarnas uppdrag att få det osynliga barnet till att våga ta mer plats och bli mer synlig.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Blyghet
förskola
inkludering
inåtvändhet
osynliga barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/32264 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics