Det osynliga barnet – En studie om förskollärares olika tankar om osynliga barn i förskolan

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Det osynliga barnet – En studie om förskollärares olika tankar om osynliga barn i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Gross, Emma
dc.contributor.author Mirela, Trubljanin
dc.date.accessioned 2020-06-30T04:37:17Z
dc.date.available 2020-06-30T04:37:17Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32264
dc.description Studiens syfte är att undersöka om och i så fall vilken uppfattning förskollärare har på osynliga barn i förskolan och hur de i så fall arbetar för att synliggöra och inkludera dessa barn i verksamheten. Begreppen inkludering och delaktighet problematiseras, med fokus på de osynliga barnen. Hur arbetar förskollärare för att kunna inkludera dessa barn i förskolan? Resultatet visar att en god kännedom och förståelse hur man kan synliggöra och inkludera det osynliga barnet i verksamheten är en central del i yrkesrollen som förskollärare. För att kunna bemöta det osynliga barnet på ett respektfullt och främjande sätt men också för att få mer kunskap och förståelse. För att få svar på frågorna användes semistrukturerade intervjuer med fem verksamma förskollärare från två olika förskolor belägna i södra Sverige. Resultat visade att det osynliga barnet är i behov av bekräftelse, trygghet och uppmärksamhet. Resultatet visar också att en trygg anknytning är en huvudnyckel. Det ligger i förskollärarnas uppdrag att få det osynliga barnet till att våga ta mer plats och bli mer synlig. en_US
dc.format.extent 36 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Blyghet en_US
dc.subject förskola en_US
dc.subject inkludering en_US
dc.subject inåtvändhet en_US
dc.subject osynliga barn en_US
dc.title Det osynliga barnet – En studie om förskollärares olika tankar om osynliga barn i förskolan en_US
dc.title.alternative The invisible child – A study about preschool-teachers different thoughts about invisible children in preschool en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Sjöstrand Öhrleft, Magdalena
dc.contributor.supervisor Delacour, Laurence
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics