”På ett vis är det naturligt, men ändå lite känsligt” - En intervjustudie av förskollärares förhållningssätt till barns sexualitet och intima kroppsdelar

DSpace Repository

”På ett vis är det naturligt, men ändå lite känsligt” - En intervjustudie av förskollärares förhållningssätt till barns sexualitet och intima kroppsdelar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”På ett vis är det naturligt, men ändå lite känsligt” - En intervjustudie av förskollärares förhållningssätt till barns sexualitet och intima kroppsdelar
Author Jinnevik, Amanda ; Larsson, Elin
Date 2020
Swedish abstract
Med utgångspunkt i samhällets problematik av ökande sexualbrott, och barns sexualitet som tabubelagt ämne, har vi formulerat studiens syfte. Vi syftar på att om barns sexualitet lyfts tidigt på ett positivt sätt utvecklar barn en sund syn på sexualitet i framtiden. Således vill vi undersöka hur förskollärare förhåller sig till, samt arbetar med, barns sexualitet och syn på sina intima kroppsdelar i förskolan. Studiens teoretiska referensram bygger på Foucaults makt- och diskursbegrepp samt Freuds psykoanalytiska teori. Vår undersökning utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av fem förskollärare. Studiens resultat visar att barns sexualitet uttrycks i relation till naturligt och onaturligt, dels indirekt dels direkt i tal. Resultatet visar även att förskollärarna endast arbetar med barns sexualitet i förskolan om barnen själva initierar det samt beroende på vad för sorts sexuella aspekter det handlar om. Det kan även utläsas i resultatet att förskollärarna lyfter föräldrar-, kultur- och åldersaspekter som möjligt hinder i avseende deras arbete med barns sexualitet. Slutligen visar resultatet att arbetslagets funktion samt litteraturen är två delar som framförs centrala av förskollärarna i deras arbete med barns sexualitet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barns sexualitet, barns intima kroppsdelar, diskursbegrepp, Freuds psykoanalytiska teori, förskolebarn, förskollärares bemötande, maktbegrepp, naturligt, onaturligt
Handle http://hdl.handle.net/2043/32265 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics