”På ett vis är det naturligt, men ändå lite känsligt” - En intervjustudie av förskollärares förhållningssätt till barns sexualitet och intima kroppsdelar

DSpace Repository

”På ett vis är det naturligt, men ändå lite känsligt” - En intervjustudie av förskollärares förhållningssätt till barns sexualitet och intima kroppsdelar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jinnevik, Amanda
dc.contributor.author Larsson, Elin
dc.date.accessioned 2020-06-30T04:44:16Z
dc.date.available 2020-06-30T04:44:16Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32265
dc.description Med utgångspunkt i samhällets problematik av ökande sexualbrott, och barns sexualitet som tabubelagt ämne, har vi formulerat studiens syfte. Vi syftar på att om barns sexualitet lyfts tidigt på ett positivt sätt utvecklar barn en sund syn på sexualitet i framtiden. Således vill vi undersöka hur förskollärare förhåller sig till, samt arbetar med, barns sexualitet och syn på sina intima kroppsdelar i förskolan. Studiens teoretiska referensram bygger på Foucaults makt- och diskursbegrepp samt Freuds psykoanalytiska teori. Vår undersökning utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av fem förskollärare. Studiens resultat visar att barns sexualitet uttrycks i relation till naturligt och onaturligt, dels indirekt dels direkt i tal. Resultatet visar även att förskollärarna endast arbetar med barns sexualitet i förskolan om barnen själva initierar det samt beroende på vad för sorts sexuella aspekter det handlar om. Det kan även utläsas i resultatet att förskollärarna lyfter föräldrar-, kultur- och åldersaspekter som möjligt hinder i avseende deras arbete med barns sexualitet. Slutligen visar resultatet att arbetslagets funktion samt litteraturen är två delar som framförs centrala av förskollärarna i deras arbete med barns sexualitet. en_US
dc.format.extent 40 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject barns sexualitet, barns intima kroppsdelar, diskursbegrepp, Freuds psykoanalytiska teori, förskolebarn, förskollärares bemötande, maktbegrepp, naturligt, onaturligt en_US
dc.title ”På ett vis är det naturligt, men ändå lite känsligt” - En intervjustudie av förskollärares förhållningssätt till barns sexualitet och intima kroppsdelar en_US
dc.title.alternative ”In one way it´s natural, in another it´s delicate” - A interview-study of preschoolteachers approach on childrens sexuality and intimate bodyparts en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Sjöstrand Öhrfelt, Magdalena
dc.contributor.supervisor Delacour, Laurence
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics