“Det går hand i hand” - En kvalitativ studie om pedagogens egen uppfattning om ämneskunskaper i förskolans verksamhet i relation till barns språkutveckling

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

“Det går hand i hand” - En kvalitativ studie om pedagogens egen uppfattning om ämneskunskaper i förskolans verksamhet i relation till barns språkutveckling

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Det går hand i hand” - En kvalitativ studie om pedagogens egen uppfattning om ämneskunskaper i förskolans verksamhet i relation till barns språkutveckling
Author Lundberg, Lis ; Tarakhail, Shamima
Date 2020
Swedish abstract
Det här är en kvalitativ studie med syftet att undersöka pedagogers uppfattning om ämneskunskaper i förskolans verksamhet i relation till barns språkutveckling. Med utgångspunkt i ämnesdidaktiska kurser från vår förskollärarutbildning och de funderingar som har väckts under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) vill vi skapa en förståelse för hur pedagogerna uppfattar ämneskunskaper i förskolan och hur det hänger samman med barns språkutveckling. Den teoretiska ansatsen som ligger till grund i studien är fenomenografi samt scaffolding/stöttning. Studiens resultat grundar sig på individuella intervjuer med pedagoger. Resultatet av studien visar på att läroplanens riktlinjer, det kollegiala lärandet, direktiv från ledning och fortbildning påverkar pedagogernas uppfattning om ämneskunskaper. Med utgångspunkt i det skapar och utmanar pedagogerna barnen i deras språkutveckling. Pedagogernas uppfattning om sina ämneskunskaper i relation till barns språkutveckling, är att det går hand i hand.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barns språkutveckling, förskola, läroplanen för förskola, pedagoger, uppfattning, ämneskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/32266 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics