“Det går hand i hand” - En kvalitativ studie om pedagogens egen uppfattning om ämneskunskaper i förskolans verksamhet i relation till barns språkutveckling

DSpace Repository

“Det går hand i hand” - En kvalitativ studie om pedagogens egen uppfattning om ämneskunskaper i förskolans verksamhet i relation till barns språkutveckling

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lundberg, Lis
dc.contributor.author Tarakhail, Shamima
dc.date.accessioned 2020-06-30T04:54:38Z
dc.date.available 2020-06-30T04:54:38Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32266
dc.description Det här är en kvalitativ studie med syftet att undersöka pedagogers uppfattning om ämneskunskaper i förskolans verksamhet i relation till barns språkutveckling. Med utgångspunkt i ämnesdidaktiska kurser från vår förskollärarutbildning och de funderingar som har väckts under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) vill vi skapa en förståelse för hur pedagogerna uppfattar ämneskunskaper i förskolan och hur det hänger samman med barns språkutveckling. Den teoretiska ansatsen som ligger till grund i studien är fenomenografi samt scaffolding/stöttning. Studiens resultat grundar sig på individuella intervjuer med pedagoger. Resultatet av studien visar på att läroplanens riktlinjer, det kollegiala lärandet, direktiv från ledning och fortbildning påverkar pedagogernas uppfattning om ämneskunskaper. Med utgångspunkt i det skapar och utmanar pedagogerna barnen i deras språkutveckling. Pedagogernas uppfattning om sina ämneskunskaper i relation till barns språkutveckling, är att det går hand i hand. en_US
dc.format.extent 44 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject barns språkutveckling, förskola, läroplanen för förskola, pedagoger, uppfattning, ämneskunskap en_US
dc.title “Det går hand i hand” - En kvalitativ studie om pedagogens egen uppfattning om ämneskunskaper i förskolans verksamhet i relation till barns språkutveckling en_US
dc.title.alternative “It goes hand in hand” - A qualitative study on educator's own perception of subject knowledge in preschool activities in relation to children's language development en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Sjöstrand Öhrfelt, Magdalena
dc.contributor.supervisor Lembrér, Dorota
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics