"Dödsorsak: Kvinna" - En kvalitativ studie av polisanställdas och åklagares uppfattning om arbetet med kvinnor utsatta för våld i nära relation

DSpace Repository

"Dödsorsak: Kvinna" - En kvalitativ studie av polisanställdas och åklagares uppfattning om arbetet med kvinnor utsatta för våld i nära relation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Dödsorsak: Kvinna" - En kvalitativ studie av polisanställdas och åklagares uppfattning om arbetet med kvinnor utsatta för våld i nära relation
Author Jonsson, Moa ; Steen, Emelie ; Jakobsson, Johanna
Date 2020
English abstract
The degree project was determined in consultation with a contact person in Region Syd’s Crime Victims and Personnel Security unit. Despite a clear designation of responsibilities between police employees and prosecutors, in addition to well- established guidelines, women not remaining as participants in the investigation is a problem. Therefore the study aims to elucidate how women subjected to intimate partner violence are treated by police employees and prosecutors. The study examines the tools police employees and prosecutors have and in the manner they are used. The questions have been answered through semi-structured telephone interviews with police employees and prosecutors in Malmö. In summary, new evidence shows that police employees and prosecutors have tools available to keep women in the investigation who wanted to remove themselves. The tools that are available when women no longer wish to participate in the study are used. Police officers are an important part of ensuring that women maintain their initial involvement in the investigation. Motivation to keep women in the investigation is required in most cases, but when and to what extent may vary depending on the plaintiff's attitude. The manual is used by the informants both frequently and less frequently. Policy implications have been developed based on the results of the study and with the support of theoretical perspectives as well as previous research. Knowledge of the ”normalization processes” is considered to increase the quality of investigation that enables women to maintain their participation.
Swedish abstract
Examensarbetets ämnesval fastställdes i samråd med en kontaktperson på Brottsoffer- och personssäkerhetssektionen region Syd. Trots tydlig ansvarsfördelning mellan polis-och åklagarmyndighet samt ett väl utarbetat metodstöd finns en problematik med att kvinnor inte upprätthåller sin initiala medverkan i utredningar. Studien ämnar därmed att belysa hur kvinnor utsatta för våld i nära relation hanteras, vilket således handlar om att undersöka vilka verktyg polisanställda och åklagare har och på vilket sätt verktygen används. Frågeställningarna har besvarats genom semistrukturerade telefonintervjuer med polisanställda och åklagare i Malmö. Sammanfattningsvis visar resultatet att polisanställda och åklagare har verktyg att tillgå när kvinnan vill avbryta sin medverkan i utredning. De arbetsmetoder och verktyg som finns att tillgå när kvinnor inte längre vill medverka i utredningen används. Poliser i yttre tjänst är en viktig del för att kvinnorna ska upprätthålla sin initiala medverkan i utredningen. Motivation för kvinnans fortsatta medverkan krävs i de flesta ärenden, men när och i vilken utsträckning kan variera beroende på målsägandens inställning. Metodstöd används mer frekvent av vissa informanter och mer sällan av andra. Utifrån studiens resultat och med stöd av teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning har policyimplikationer tagits fram. Kunskap om normaliseringsprocessen anses vara en del i den ökade utredningskvaliteten som bedöms nödvändig för att få kvinnor att upprätthålla sin initiala medverkan.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kvinnor
Polisanställda
Verktyg
Våld i nära relation
Åklagare
Intimate partner violence
Police employees
Prosecutor
Tools
Women
Handle http://hdl.handle.net/2043/32272 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics