Den digitala rådgivaren - En tvärsnittsstudie om sparrobotens etablering på den svenska kapitalmarknaden

DSpace Repository

Den digitala rådgivaren - En tvärsnittsstudie om sparrobotens etablering på den svenska kapitalmarknaden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den digitala rådgivaren - En tvärsnittsstudie om sparrobotens etablering på den svenska kapitalmarknaden
Author Lindh, Holger ; Sköld, Victor
Date 2020
English abstract
The study aims to answer the questions of how the introduction of robo-advisors will affect the capital market and investigate with which view Swedish individuals approach the service. In order to answer the research questions the study has used three different methods. The main method for investigating the citizens view of robo-advisors was through a survey study, but document analysis and a literature study were also used. Robo-advisors are a direct result of the digitalization that is taking place in the society. The main reason behind their existence are to simplify the capital market and reduce the unnecessary fees that the banking sector is charging for traditional financial advice. The result shows that human advisors now will have to compete with autonomous robots which have the potential to drastically change the market. The study finds that the robo-advisor can provide financial advice at a lower cost than traditional human advisors while its usage can lead to lower risks of bad financial decisions by the user. Some research also suggests that roboadvisors can be more consistent in their financial advice compared to their counterpart. Individuals in Sweden generally have a mixed view on the usage of robo-advisors while at the same time many respondents did not know the service existed. The level of trust and willingness to use robo-advisors is affected by the level of general technical interest and financial experience.
Swedish abstract
Studiens mål är att besvara hur introduktionen av sparrobotar kommer att påverka den svenska kapitalmarknaden samt undersöka vad svenska individer har för syn på tjänsten. För att kunna besvara forskningsfrågorna har tre olika metoder använts. Som huvudsaklig metod för att ta reda på individers inställning till sparrobotar har en enkätundersökning använts, utöver detta har även dokumentanalyser och en litteraturstudie använts. Sparrobotar är ett direkt resultat av digitaliseringen som pågår i samhället och möjliggör finansiell rådgivning till lägre kostnad än vad som varit tillgänglig tidigare. Forskningens resultat visar att mänskliga rådgivare kommer att behöva konkurrera med automatiska robotar som har potential att drastiskt förändra den finansiella marknaden. Studien visar på att sparroboten kan erbjuda finansiell rådgivning till lägre kostnad än en traditionell mänsklig rådgivare samtidigt som dess användande kan leda till minskad risk för dåliga finansiella beslut av användaren. Viss forskning tyder även på att sparroboten kan vara mer konsekvent med deras finansiella råd jämfört med dess motpart. Individer i Sverige har generellt en blandad syn på användandet av sparroboten medan en stor del av respondenterna inte har känt till dess existens. Graden tillit och vilja att använda tjänsten varierar beroende på nivån av generella tekniska kunskaper samt erfarenhet inom finansbranschen.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sparrobotar
FinTech
Finansiell rådgivning
Digitalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/32276 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics