Agile project management: Scrum in large project - how is the internal communication affected?

DSpace Repository

Agile project management: Scrum in large project - how is the internal communication affected?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Agile project management: Scrum in large project - how is the internal communication affected?
Author Ostreus, Amelie ; Brandt, Jenny
Date 2020
English abstract
Today, most software companies use agile development and one of the most common agile methods is Scrum. In recent years, it has become common to use Scrum in larger projects despite its adaptation for smaller projects. Consequently, different frameworks have been developed for scaling Scrum to more than one team and to support the method in larger projects. There are several communicative challenges to this transformation and the transformation has resulted in a change in the agile work that affects the team's way of communicating and interacting. Which puts new demands on collaboration and coordination between the different teams working on the same project. The aim in this study has been to investigate how communication is affected by the fact that something that was originally adapted for smaller projects should now be used for large projects where many different parties are involved and dependent on each other´s work using a qualitative approach. The conclusions have been based on the combination of a theoretical framework and six interviews with Scrum Masters and team members. The study shows that a major communicative challenge is to have continuous communication between the teams and to achieve a collaboration despite the distancing that comes with scaling. Strategies for how to scale Scrum separates, but there is a consensus that structures, a common “language” and vision are required for an effective collaboration between the teams and for internal communication to be successful.
Swedish abstract
Idag använder de flesta mjukvaruföretag agil utveckling och en av de vanligaste agila metoderna är Scrum. Under de senaste åren har det blivit vanligt att använda Scrum i större projekt trots dess anpassning för mindre projekt. Följaktligen har olika ramverk utvecklats för att skala Scrum till mer än ett team och för att stödja metoden i större projekt. Det finns flera kommunikativa utmaningar i denna transformationen som har resulterat i en förändring i det smidiga arbetet som påverkar teamets sätt att kommunicera och samverka. Detta ställer nya krav på samarbete och samordningen mellan de olika team som arbetar med samma projekt. I denna studie har målet varit att med hjälp av en kvalitativ ansats undersöka hur kommunikationen påverkas av det faktum att något som ursprungligen var anpassat för mindre projekt, nu ska användas för stora projekt där många parter är involverade och beroende av varandras arbete. Slutsatserna har dragit utifrån kombinationen av en teoretisk referensram och sex intervjuer med Scrum masters och teammedlemmar. Studien visar på att en stor kommunikativ utmaning är att ha en fortlöpande kommunikation mellan teamen och att uppnå en samverkan trots den distanseringen som följer vid skalning. Strategier för hur skalningen av Scrum ska ske på bästa sätt skiljer sig åt, men det finns en enighet om att strukturer, ett gemensamt “språk” och vision krävs för att samarbetet mellan teamen skall fungera effektivt och för att den interna kommunikationen ska bli lyckad.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Communication
Scrum
Scaled Scrum
Information and communication technology
ICT
Scrum transformation
Handle http://hdl.handle.net/2043/32293 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics