Utmanande undervisning i moderna språk, En studie om lärarnas motivationsarbete i moderna språk

DSpace Repository

Utmanande undervisning i moderna språk, En studie om lärarnas motivationsarbete i moderna språk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utmanande undervisning i moderna språk, En studie om lärarnas motivationsarbete i moderna språk
Author Gabarian, Maher
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka lärarnas synpunkter och värderingar på motivationsarbete i undervisning av moderna språk för att motivera eleverna att fortsätta med deras studier i moderna språk. Jag har utgått ifrån tre olika frågeställningar som handlar om vilka strategier, stöd och utmaningar lärarna använder för att öka elevernas motivation till studier i moderna språk samt vilka faktorer som är centrala för att öka elevens engagemang och främja lärandet i moderna språk. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. De personer som valdes till intervjuer är fem erfarna lärare i moderna språk på två olika grundskolor i en liten kommun i Sverige. Studiens resultat visar att lärarna i moderna språk definierar begreppet motivation som en drivkraft, att ha ett syfte för inlärning och att få eleverna intresserade av att lära sig något. Samtliga lärare ser att motivationsarbete ingår i lärarens uppgifter och det är något som man alltid måste ha i bakhuvudet. Läraren har ett väldigt stort ansvar för att öka elevens motivation genom att göra inlärningen lustfylld och meningsfull men även den enskilde eleven har till viss del ett eget ansvar för sin egen inlärning. När det gäller undervisningsinnehåll och genomförande ser de intervjuade lärarna att det spelar mindre roll vilket läromedel läraren använder utan att det är lärarens intresse för sitt ämne och att relationen till eleverna är i bra balans som är avgörande.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject interaktion, klassrumsklimat, ledarskap, moderna språk, motivation, professionella lärare, utmanande undervisning.
Handle http://hdl.handle.net/2043/32303 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics