Näringstillförsel till akvaponiskt akvariesystem

DSpace Repository

Näringstillförsel till akvaponiskt akvariesystem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Näringstillförsel till akvaponiskt akvariesystem
Author Eriksson, Ludvig ; Jesper, Hagström
Date 2020
English abstract
Aquaponics is a method of food cultivation that produce fish and plants. It provides an opportunity to control and reduce the amount of pesticides and fertilizers that go into the cultivation and thus makes it easier to make the food cultivation sustainable. This thesis is about the development of an automatic nutritional delivery system to an aquaponics system, in collaboration with Habitat On Mother Earth (HOME). The purpose is to help HOME achieve their vision, which is aquaponics for home use, by developing the nutrient supply for their aquaponic aquarium system. The goal of the thesis is to present, with motivated concept choices, a solution that supplies the fish in the aquaponic system with feed in the form of pellets. The final concept is justified by calculations, design for manufacturing analysis, material selection, CAD models and technical drawings. The identified customer needs are analyzed with needs and characteristics tables, which results in a target specification. The concept process is divided into four steps; understanding of the problem, internal search, external search and concept selection. After generating concept, detailed development is performed. Methods for detail development are calculations, CAD modeling, Design For Environment and Design For Manufacturing. The nutrient distributor can be controlled digitally with a feeder screw driven by a stepper motor. As the feed screw rotates, it supplies the fish with food. The device is located in a technical department on top of the aquarium. The dimensioning of the feed screw and the food tank is strengthened with calculations. The parts in the nutrient distributor can be removed for easy cleaning and through material selection are both food safe and can withstand temperatures in a dishwasher for easy cleaning. Material selection is done to meet the required specifications and DFE. An estimate of assembly time and material costs for the nutrient delivery system is performed.
Swedish abstract
Akvaponik är en metod av matodling som producerar fisk och växter. Den ger en möjlighet att kontrollera och minska mängden bekämpningsmedel och gödning som går in i odlingen och där med blir det enklare att göra matodlingen hållbar. Examensarbetet handlar om utvecklingen av ett automatiskt system för näringstillförsel till ett akvaponsiktsystem, i samarbete med Habitat On Mother Earth (HOME). Syftet är att hjälpa HOME uppnå sin vision, som är akvaponik för hemmet, genom att utveckla ett system för näringstillförsel till det akvaponiska akvariesystemet. Målet med detta examensarbete är att med motiverade konceptval presentera en lösning som förser fiskarna i det akvaponiska systemet med foder i form av pellets. Det slutliga konceptet motiveras med beräkningar, design for manufacturing analys, materialval, CAD-modeller och ritningsunderlag. De identifierade kundbehoven analyseras med behov- och egenskapstabeller vilket resulterar i en målspecifikation. Konceptprocessen delas in i fyra steg; förståelse av problemet, intern sökning, extern sökning och konceptval. Efter konceptgenerering utförs detaljutveckling. Metoder för detaljutvecklingen är beräkningar, CAD-modellering, Design For Environment och Design For Manufacturing. Näringstillförseln går att styra digitalt med en matarskruv driven av en stegmotor. Då matarskruven roterar förser den fiskarna med foder. Anordningen är placerad i en teknikavdelning ovanpå akvariet. Dimensioneringen av matarskruven och fodertanken stärks med beräkningar. Delarna i näringsfördelaren går att demontera för enkel rengöring och via materialval är både livsmedelsklassade och klarar av temperaturer i diskmaskin för enkel rengöring. Materialval görs som uppfyller kravspecifikationer och DFE. En uppskattning av monteringstid och materialkostnader för näringstillförselsystemet genomförs.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject akvaponik
Näringstillförsel
Foderautomat
produktutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/32384 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics