Införandet av GDPR ( SFS 2018:218) i förskolan Technoapati - En konsekvens av GDPR

DSpace Repository

Införandet av GDPR ( SFS 2018:218) i förskolan Technoapati - En konsekvens av GDPR

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Införandet av GDPR ( SFS 2018:218) i förskolan Technoapati - En konsekvens av GDPR
Author Gustavsson, Jenny ; Bengtsson, Julia
Date 2020
Swedish abstract
I denna kvalitativa studie har GDPR-lagens införande i- och påverkan på förskolan studerats. Vi har utgått från en frågeställning, och sett på denna utifrån olika perspektiv. Det första fokuset i studien ligger på hur förskolorna har valt att implementera lagen i deras verksamhet. Med detta menas om personalen fått utbildning och/eller bara information om lagen. Samtidigt har vi belyst förskollärarnas reaktioner till lagen och vilken betydelse detta utgör för det fortsatta arbetet. Det andra fokuset är hur förskolepersonalen behövt ändra sitt arbetssätt efter införandet av GDPR. Här har vi valt att diskutera element såsom samverkan, digitalisering, dokumentation och yrkesroll. I resultatet framgår det skilda meningar om vad GDPR-lagen skapat för konsekvenser, både gällande yrkesrollen och även den generella förståelsen för lagen. Empirin, som samlats in med hjälp av sex stycken intervjuer, analyseras i resultatdelen med hjälp av olika teorier. Dessa utgår ifrån organisationskultur, ledarskap, yrkesprofession, förändringsprocesser och inlärningsteorier, samt kommunikation. I studiens diskussionsdel kommer begreppen technostress och technoapati ställas i relation till varandra, samt till förskolan som den ser ut idag.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
förändring
kommunikation
lagar
styrdokument
yrkesroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/32410 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics