Boytan och miljön - En intervjustudie om boendepreferenser och attityder till boytans miljöpåverkan

DSpace Repository

Boytan och miljön - En intervjustudie om boendepreferenser och attityder till boytans miljöpåverkan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Boytan och miljön - En intervjustudie om boendepreferenser och attityder till boytans miljöpåverkan
Author Enestam, Fanny
Date 2020
English abstract
In the pursuit of sustainable housing, a wider perspective than the technological solutions presented in accordance with an ecological modernization is required. Unexploited areas to use on the planet decreases constantly and therefore gives motives for the study to find out what preferences exist for one's own accomodation, how much living space the residents actually want and how they connect their living space with its environmental impact. The results show that the individuals value the location in relation to jobs, service and social context together with social areas and housing as a private sphere. An adequate and at the same time an ideal living area is considered to approximately 40-50 square meters per adult. All of them link their living space to some kind of environmental impact, but energy aspects in the use phase are what permeate the overall answer. Further perspectives such as land scarcity and material use are described more limited. The study hopes to provide a basis for more widespread work to meet the needs of the residents and to take the living space into consideration when planning future housing.
Swedish abstract
I strävan efter att människor ska kunna bo hållbart krävs ett vidare perspektiv än de teknologiska lösningar som presenteras i enlighet med en ekologisk modernisering. Oexploaterade ytor att ta i anspråk på planeten minskar ständigt och ger därför motiv för studien att ta reda på vilka preferenser som finns för den egna bostaden, hur stor boyta de boende faktiskt önskar och hur de kopplar ihop sin boyta med dess miljöpåverkan. Resultatet visar att de tillfrågade värderar bostadens läge i förhållande till deras jobb, service och social kontext samt sociala ytor och boendet som en privat sfär. En lagom och samtidigt idealisk boyta uppgår till cirka 40-50 kvadratmeter per vuxen person. Samtliga kopplar sin boyta till någon form av miljöpåverkan, men energiaspekter i användningsfasen är det som genomsyrar det sammantagna svaret. Vidare perspektiv som markbrist och materialåtgång beskrivs mer begränsat. Förhoppningen med studien är att ge underlag för ett mer utbrett arbete för att bemöta de boendes behov och ta boytan i beaktande vid framtida planering av bostäder.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject hållbart boende
boyta
preferenser
attitudes
miljöpåverkan
sustainable housing
living space
preferences
attityder
environmental impact
Handle http://hdl.handle.net/2043/32432 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics