Skolan och de begåvade barnen

DSpace Repository

Skolan och de begåvade barnen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Olsson, Åsa Hallenheim
dc.date.accessioned 2007-01-04T02:18:48Z
dc.date.available 2007-01-04T02:18:48Z
dc.date.issued 2007-01-04T02:18:48Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3244
dc.description Syftet med detta examensarbete är att belysa hur en skola ser på de särbegåvade barnen. Vad kännetecknar begåvning? Upptäcks särbegåvade elever? Vilka möjligheter ger skolan dessa elever? Metoderna som använts för att få svar på detta är dels en enkätundersökning riktad till alla lärare som är mentorer på en skola och dels kvalitativa intervjuer med en skolledare, en elev och en förälder. I studien framgår det att man upptäcker många av de särbegåvde eleverna. Elevens sociala kompetens har stor betydelse för om man ska bli upptäckt, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Men långt ifrån alla särbegåvade elever får en undervisning som anpassas till deras förutsättningar och behov. Orsaker till detta kan vara att personalen inte har tillräcklig kunskap om hur man kan möta dessa elevers behov i undervisningen eller att man anser att dessa elever ”alltid klarar sig ändå”. Nyckelord: särbegåvad, begåvad, kunskaper, positiv inverkan en
dc.description.abstract The objective of this essay is to show the point of view of one particular school regarding the gifted and talented children. What is significant for gifted and talented children? Does school identify the gifted and talented? How does school support these children? Data has been collected in two ways. Firstly, a survey has been performed among all teachers being mentors for groups of students in the school and secondly, interviews have been performed with a one of the school’s principals, a student and one of its parents. The result of the work, which coheres with earlier studies, shows that school identifies many of the gifted and talented children, but the children’s ability to relate well to peers and teachers has a great importance for being identified. Not nearly all gifted and talented students are given the opportunity to reach their full potential through being given tasks that are adapted to their needs. The reasons for that can be teachers’ lack of knowledge regarding the fundamental issues concerning how able children think and learn, or a mind-set that the these students “will make their way in life anyway”. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject särbegåvad en
dc.subject begåvad en
dc.subject kunskaper en
dc.subject positiv inverkan en
dc.title Skolan och de begåvade barnen en
dc.title.alternative Gifted and Talented Children and School Initiatives en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics