Formkraven i ett digitaliserat samhälle

DSpace Repository

Formkraven i ett digitaliserat samhälle

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Formkraven i ett digitaliserat samhälle
Author Killander, Mikaela ; Pålsson, Fanny
Date 2020
English abstract
This study addresses the form requirements in JB 4:1 for a property transfer. The form requirements are (1) it must be in writing, (2) it must be signed by all involved parties on the original document, (3) it must include a specified purchase price, (4) there must be a transfer statement and (5) the name of the property must be included. The form requirements first emerged in 1734 and some of them are still in the new JB that we have today that emerged in 1970. During this time, society has evolved into an information society and today there are new opportunities to simplify and make things more effective of certain parts in a property transfer process. This essay explains why a property transfer was regarded as an exception and could not be regulated by AvtL as most agreements. The study explains the growth of the form requirements and how society has developed in the technology field in the real estate brokerage industry. The study also compiles previous research and focuses to investigate whether the form requirements are in need of renewal so that the technology that is available can be used and facilitate a property transfer. Today it is possible to go through a property purchase without having physically visited the real estate you are buying. There is the possibility of digital and virtual showings and valuations and today's advertisements are published online and not in magazines as it used to be. The contact with the bank office takes place over the internet and it is not required by you to visit the bank's office. The form requirements that are today prevent some of the parts of a property transfer process from following society's digitalized development and therefore make the property transfer process more digital. This study therefore examines whether the form requirements are on time with the development or whether the form requirements should be renewed to adapt to the digital development that is constantly happening.
Swedish abstract
Den här studien behandlar formkraven i JB 4:1 för en fastighetsöverlåtelse. Formkraven är (1) det ska vara skriftligt, (2) det ska vara underskrivet av alla berörda parter på originalhandlingen, (3) det ska finnas med en angiven köpeskilling, (4) det ska finnas med en överlåtelseförklaring och (5) fastighetens benämning ska skrivas in. De första formkraven kom år 1734 och några av dem har fått följa med till den jordabalk vi har idag som kom 1972. Under denna tid så har samhället utvecklats till ett informationssamhälle och idag finns nya möjligheter på att förenkla och effektivisera vissa delar av en förmedlingsprocess. I uppsatsen förklaras varför en fastighetsöverlåtelse sågs som ett undantag och inte fick regleras efter AvtL som det flesta avtal. Studien förklarar formkravens framväxt och hur samhället har utvecklats inom teknikområdet i fastighetsförmedlings branschen. Studien sammanställer även tidigare forskning och syftar på att undersöka huruvida formkraven är i behov av en förnyelse så att tekniken som finns tillgänglig i dagsläget kan få användas och underlätta en fastighetsöverlåtelse. Idag finns det möjlighet att ingå ett fastighetsköp utan att fysiskt ha besökt bostaden man köper, det finns möjlighet till digitala och virtuella visningar och värderingar och idag publiceras annonser på hemnet och inte i tidningar som det gjordes förr i tiden. Kontakt med banken sker idag över internet och det krävs inte att man ses på bankens kontor. Formkraven hindrar idag vissa av delarna i en förmedlingsprocess till att följa samhällets utveckling och därmed göra förmedlingsprocessen mer digital. Denna studie undersöker därmed om formkraven är i takt med tiden eller om formkraven skulle behöva förnyas för att anpassas till den digitala utvecklingen som ständigt sker.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/32474 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics