Mäklarpappan - En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar manliga mäklare i valet att ta ut pappaledighet

DSpace Repository

Mäklarpappan - En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar manliga mäklare i valet att ta ut pappaledighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mäklarpappan - En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar manliga mäklare i valet att ta ut pappaledighet
Author Lindqvist, Rut ; Privén, Marcus
Date 2020
English abstract
The purpose of this study is to examine which factors real estate agents consider to influence them in the choice of taking paternity leave and what role organizational culture has. The aim of the study is to answer following questions: ● Which factors fathers specify within the real estate brokerage industry as crucial in the choice of taking paternity leave? ● What role does organizational culture play? The result of the study is based on six qualitative, semi-structured interviews with brokers who either will, are, or have been on paternity leave. As theoretical framework Schein's three levels of organizational culture was mainly used followed by scientific publications that linked organizational culture with paternity leave and parental leave. The result show that organizational culture within the real estate brokerage industry is an obstacle that needs to be developed to encourage equality regarding parental leave in the workplace. In-depth studies seems required as to what actions real estate companies need to take to influence broker’s constant availability and change the image of the ideal broker.
Swedish abstract
Studien har som syfte att undersöka vilka faktorer fastighetsmäklare anser påverka valet att ta ut pappaledighet och vilken roll organisationskulturen har i detta. Målet med studien är att svara på följande frågor: ● Vilka faktorer anger pappor i fastighetsmäklarbranschen som avgörande för valet att ta ut pappaledighet? ● Vilken roll spelar organisationskulturen? Studiens resultat har baserats på sex kvalitativa, semistrukturerade, intervjuer med fastighetsmäklare som antingen ska, är eller har varit pappalediga. Som teoretiskt ramverk användes främst Scheins tre nivåer av organisationskultur samt vetenskapliga publikationer som kopplade organisationskultur med pappaledighet och föräldraledighet. Resultatet visar på att inslag i organisationskulturen i mäklarbranschen är ett hinder som behöver hanteras för att främja jämställdhet på arbetsplatsen gällande föräldraledighet. Det krävs fördjupade studier sett till vilka åtgärder mäklarföretag bör vidta för att påverka förväntningarna kring mäklarnas ständiga tillgänglighet och att förändra bilden av idealmäklaren.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Pappaledighet
Faktorer
Organisationskultur
Fastighetsmäklare
Mäklarbransch
Real estate brokerage industry
Paternity leave
Factors
Organizational culture
Real estate agent
Handle http://hdl.handle.net/2043/32486 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics