Mäklarpappan - En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar manliga mäklare i valet att ta ut pappaledighet

DSpace Repository

Mäklarpappan - En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar manliga mäklare i valet att ta ut pappaledighet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lindqvist, Rut
dc.contributor.author Privén, Marcus
dc.date.accessioned 2020-07-25T12:28:42Z
dc.date.available 2020-07-25T12:28:42Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32486
dc.description Studien har som syfte att undersöka vilka faktorer fastighetsmäklare anser påverka valet att ta ut pappaledighet och vilken roll organisationskulturen har i detta. Målet med studien är att svara på följande frågor: ● Vilka faktorer anger pappor i fastighetsmäklarbranschen som avgörande för valet att ta ut pappaledighet? ● Vilken roll spelar organisationskulturen? Studiens resultat har baserats på sex kvalitativa, semistrukturerade, intervjuer med fastighetsmäklare som antingen ska, är eller har varit pappalediga. Som teoretiskt ramverk användes främst Scheins tre nivåer av organisationskultur samt vetenskapliga publikationer som kopplade organisationskultur med pappaledighet och föräldraledighet. Resultatet visar på att inslag i organisationskulturen i mäklarbranschen är ett hinder som behöver hanteras för att främja jämställdhet på arbetsplatsen gällande föräldraledighet. Det krävs fördjupade studier sett till vilka åtgärder mäklarföretag bör vidta för att påverka förväntningarna kring mäklarnas ständiga tillgänglighet och att förändra bilden av idealmäklaren. en_US
dc.description.abstract The purpose of this study is to examine which factors real estate agents consider to influence them in the choice of taking paternity leave and what role organizational culture has. The aim of the study is to answer following questions: ● Which factors fathers specify within the real estate brokerage industry as crucial in the choice of taking paternity leave? ● What role does organizational culture play? The result of the study is based on six qualitative, semi-structured interviews with brokers who either will, are, or have been on paternity leave. As theoretical framework Schein's three levels of organizational culture was mainly used followed by scientific publications that linked organizational culture with paternity leave and parental leave. The result show that organizational culture within the real estate brokerage industry is an obstacle that needs to be developed to encourage equality regarding parental leave in the workplace. In-depth studies seems required as to what actions real estate companies need to take to influence broker’s constant availability and change the image of the ideal broker. en_US
dc.format.extent 50 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject Pappaledighet en_US
dc.subject Faktorer en_US
dc.subject Organisationskultur en_US
dc.subject Fastighetsmäklare en_US
dc.subject Mäklarbransch en_US
dc.subject Real estate brokerage industry en_US
dc.subject Paternity leave en_US
dc.subject Factors en_US
dc.subject Organizational culture en_US
dc.subject Real estate agent en_US
dc.title Mäklarpappan - En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar manliga mäklare i valet att ta ut pappaledighet en_US
dc.title.alternative The Brokerdad en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Staffansson Pauli, Karin
dc.contributor.supervisor Vitestam, Birgitta
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Fastighetsförmedling
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics