"Sex överallt, typ?!" Om unga och pornografi

DSpace Repository

"Sex överallt, typ?!" Om unga och pornografi

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title "Sex överallt, typ?!" Om unga och pornografi
Author Löfgren-Mårtenson, Lotta ; Månsson, Sven-Axel
Date 2006
Swedish abstract
Boken bygger på en kvalitativ studie med enskilda intervjuer och diskussioner i fokusgrupper med ungdomar i åldern 14–20 år och på en genomgång av den svenska och internationella forskningen på området. Syftet är att beskriva vilka kunskaper och erfarenheter ungdomar har av pornografi, hur de navigerar i det pornografiska landskapet som omger dem, samt vilka innebörder och konsekvenser ungdomarna uppfattar att pornografin har för dem själva och för deras syn på kön, kärlek och sexualitet. Boken vänder sig till personal inom skolor och ungdomsverksamheter, till dem dem som undervisar i sex- och samlevnadsfrågor och till studerande som utbildar sig inom dessa områden. Boken är också högaktuell för alla andra som intresserar sig för ungdomar, deras livssituation och hur samhället ser ut idag.
Publisher Gothia förlag
ISBN 91-7205-507-3
Pages 176
Language swe (iso)
Subject pornografi
sexualitet
Internet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/3252 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics