“I see it as my damn responsibility to do what I can so that people become aware of what is happening”: A narrative study about individual perception on climate change.

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

“I see it as my damn responsibility to do what I can so that people become aware of what is happening”: A narrative study about individual perception on climate change.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title “I see it as my damn responsibility to do what I can so that people become aware of what is happening”: A narrative study about individual perception on climate change.
Author Sjökvist, Julia ; Medic, Belinda
Date 2020
English abstract
Climate change is one of the biggest threats towards humanity, and the consequences of climate change will increase in magnitude and severity as global warming intensifies. This leads to imminent risks to many areas of society. To keep global warming below 2 °C, major mitigation measures will need to occur in the near future. In this, individuals have an important role. How individuals perceive risk are of importance in order to understand their reactions to them. A majority of Swedish people no longer doubt that climate change is occurring. However, there is still a lot to be done on the individual level, as the households in Sweden stands for 60 % of the nation's total greenhouse gas emissions. At the same time, it is argued that there is an increased pressure from civil society, both when it comes to public activism and engagement in climate change. Based on the urgency in mitigating climate change, the aim of this study is to better understand how individuals with an interest or engagement in climate change perceives climate change and its associated risks and what their road to engagement has looked like. Furthermore, the aim is to better understand how their view, according to them, has evolved and how this view is expressed cognitively, emotionally, and behaviorally with the help of a narrative life-history method. The hope is to gain an understanding of the factors that have been key in their engagement with climate change, as this can bring insight to important components in fostering climate change awareness and engagement in the issue. Results demonstrate that climate change is perceived as a moral concern, linked to issues of justice. Critical events have led to an increased awareness of these issues. When consequences of climate change are grasped, the threats they pose to valued objects of care and core values triggers emotional responses, raised risk perception and activates personal norms leading to feelings of personal responsibility. Eventually these factors, along with others, have led to different engagements in climate change, which many times have been a gradual process.
Swedish abstract
Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot mänskligheten, och konsekvenserna av klimatförändringarna kommer öka både i omfattning och allvar i takt med att den globala uppvärmningen intensifieras. Detta leder till överhängande risker mot många områden i samhället. För att den globala uppvärmningen ska hållas under 2 °C måste omfattande åtgärder tas till inom en snar framtid. I detta har individer en viktig roll. Hur individer upplever risker är viktigt för att förstå deras reaktioner gentemot dem klimatförändringarna. En majoritet av det svenska folket betvivlar inte längre att klimatförändringarna sker. Däremot finns det fortfarande mycket som måste göras på individnivå, eftersom hushåll i Sverige står för 60 % av nationens totala utsläpp av växthusgaser. Samtidigt argumenteras det för att det finns en ökad press från samhället, både när det kommer till aktivism och engagemang i klimatfrågan. Baserat på brådskan i att mildra klimatförändringarna är målet med den här studien att få en bättre förståelse för hur individer med ett redan uttalat intresse eller engagemang om klimatförändringarna upplever dessa och risker kopplade till dem samt hur deras väg mot ett engagemang har sett ut. Vidare ämnar den även undersöka hur deras syn, enligt de själva har utvecklats samt hur denna synen tar sig uttryck kognitivt, emotionellt och beteendemässigt med hjälp av en narrativ livshistoriemetod. Hoppet är att få en ökad förståelse för de faktorer som har varit viktiga i detta engagemang eftersom det kan skapa inblick i de viktiga komponenter som krävs för att främja medvetenhet om klimatförändringar och engagemang. Resultaten visar att klimatförändringarna uppfattas som en moralisk oro som är starkt sammankopplad med rättvisefrågor. Kritiska händelser har lett till ett ökat medvetande om problemet. När konsekvenserna om klimatförändringarna omfamnats har hoten som uppvisas gentemot objects of care och ens kärnvärderingar triggat känslor, ökat ens risk perception och aktiverat personliga normer som lett till känslor av personligt ansvar. Så småningom har dessa faktorer, tillsammans med andra lett till olika typer av engagemang, vilket många gånger har varit en gradvis process.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language eng (iso)
Subject Climate Change
Risk perception
Perception
Engagement
mitigation
pro-environmental behavior
Handle http://hdl.handle.net/2043/32607 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics