Det får inte kosta någonting Insikt i två svenska kommuners förhållande till skarpare miljökrav i offentlig upphandling

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Det får inte kosta någonting Insikt i två svenska kommuners förhållande till skarpare miljökrav i offentlig upphandling

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det får inte kosta någonting Insikt i två svenska kommuners förhållande till skarpare miljökrav i offentlig upphandling
Author Iseni, Ilir ; Mayer, Oskar
Date 2020
English abstract
Grön offentligupphandling ses som ett kraftfullt verktyg i processen mot en mer innovativ grön marknad. Genom fallstudier i två svenska kommuner, kan denna studie påvisa faktorer som kan ses som antingen hinder eller möjligheter i framställandet av skarpare miljökrav inom grön offentligupphandling. Studien presenterar nio faktorer: resurser, politisk ledning, mål och nyckeltal, uppföljning, kommunikation, kompetens, marknaden, juridik och redovisning. Studien förklarar att faktorerna måste korrelera i form av behovet de har av varandra istället för att gå emot varandra för att bli optimala i förhållande till skarpare miljökrav.
Swedish abstract
Green public procurement is seen as a powerful tool in the process towards a more innovative green market. Through case studies in two Swedish municipalities, this study can identify factors that can be seen as either obstacles or opportunities in the production of stricter environmental requirements in green public procurement. This study presents nine factors: resources, political leadership, goals and key performance indicators, follow-up, communication, competence, the market, law. The study explains that the factors must correlate in terms of the need they have for each other instead of going against each other in order to be optimal in relation to stricter environmental requirements.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Public procurement
green public procurement
environmental requirements
stakeholder’s theory
stakeholder’s theory
factors
Handle http://hdl.handle.net/2043/32680 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics