En kvalitativ studie om anställdas motivation, inställning och uppslutning vid byte av LMS system - och hur dessa främjas genom stöd

DSpace Repository

En kvalitativ studie om anställdas motivation, inställning och uppslutning vid byte av LMS system - och hur dessa främjas genom stöd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En kvalitativ studie om anställdas motivation, inställning och uppslutning vid byte av LMS system - och hur dessa främjas genom stöd
Author Leiman, Jacob ; Wiese, Jonathan
Date 2020
English abstract
Organisations today face a great challenge in adopting the need for IT-solutions to stay efficient and productive. These IT-solutions often lead to a change in work routines and processes, which affect the employees daily work. This study aims to explore Malmö University’s management of change from an employee perspective on resistance, commitment, communication of goals, motivation and support. The chosen research design was a qualitative case study, where semi-structured interviews with 7 employees at Malmö University was conducted. The results show that motivation and communication are essential in order to nurture affective commitment, while resource management and support are important in order to gain acceptance. The study concludes that identification of organisational issues and levels of commitment is important. Further, support is required to promote affective commitment while direct and continuous communication is required to engage the rest. Together, these are good preconditions for a successful organizational change.
Swedish abstract
En stor utmaning för företag idag är det ökade behovet av IT-lösningar för att kunna vara effektiva och produktiva. Dessa IT-lösningar leder ofta till att arbetsrutiner och processer förändras och omdefinieras, vilket påverkar de anställdas dagliga arbete. Denna studien syftar till att undersöka Malmö universitets förändringsarbetet vid bytet till Canvas utifrån de anställdas perspektiv kring motstånd, uppslutning, kommunikation av mål, motivation och support. Forskningsdesignen som valdes var kvalitativ fallstudie, där semistrukturerade intervjuer har gjorts med 7 st anställda på Malmö universitet. Studiens resultat visar att motivation och kommunikation är centrala delar till att främja affektiv uppslutning samt att resurshantering och support är viktigt för att få anställda att acceptera förändringsinitiativet. Studien landar i att identifiering av organisationsspecifika problem och medlemmars uppslutning är väldigt viktigt. Vidare behövs supportfunktioner för att stödja affektiv uppslutning samt direkt och kontinuerlig kommunikation för att kunna fånga upp resterande uppslutningar. Tillsammans är dessa goda förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Organisationsförändring
Förändringsarbete
LMS
Inställning
Motivation
Kommunikation
Uppslutning
Implementation
Anställdas upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/32695 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics